Authors: H / Borek Henryk

Filter
Page 1 of 1  (5 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Nowsze typy nazewnicze na Śląsku (Formacje z sufiksem -(ów)ka, -(ow)iec, -owe, -(ow)izna, -(ow)nia, -ula)

Borek Henryk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740. Studium nazewnicze i społeczno-narodowościowe

Urszula Szumska, Borek Henryk, Urszula Szumska, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Opolszczyzna w świetle nazw miejscowych

Borek Henryk, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych

Borek Henryk, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Page 1 of 1  (5 results)
Results on page