Filter
Page of  654 (6536 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Klasyfikacja sztywności dłoni podczas teleoperacji za pomocą sondy mechanomiograficznej

Igor Zubrycki, Grzegorz Granosik, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stopa robota a stopa protezowa - podobieństwa i różnice

Adam Gramala, Paweł Drapikowski, Adam Pogorzała, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Rozróżnianie wybranych obiektów na podstawie estymacji kąta azymutu przylotu echa sygnału ultradźwiękowego

Bogdan Kreczmer, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koncepcja ramienia robotycznego przeznaczonego do badań funkcji haptycznych robota chirurgicznego

Piotr Falkowski, Zbigniew Pilat, Marta Woch, Grzegorz Kamiński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Improved search-tree reinitialization for an incremental heuristic search in domains with long actions

Maciej Przybylski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Spotkania z Akademią Młodych Uczonych i Artystów - Alicja Patanowska

Martyna Dziakowicz, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina sztuki (2018)

Pałac Karola V (Palacio de Carlos V) - Alhambra (464)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

La Grand-Place, La Maison des Boulangers (463)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

La Grand-Place, La Maison de Brasseurs (461)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Page of  654 (6536 results)
Results on page