Resource types / article, chapter

Filter
Page of  341 (3406 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Brama IP na platformie Linux - możliwości i zastosowania

Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badanie wpływu wybranych parametrów sieci IP na jakość usługi głosowej

Janusz Klink, Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Model użytkownika systemu IPTV

Jacek Oko, Anna Kielar, Bartosz Majewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wdrażanie systemów telewizji interaktywnej - aspekty techniczno-marketingowe

Jacek Oko, Radosław Fotyga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

IPTV dziś i jutro - kierunki rozwoju

Maciej Burski, Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa wideotelefonii i wideokonferencji według zaleceń H.320 i H.323

Bożena Erdmann, Jarosław Hartman, Piotr Maj, Krzysztof Najdzionek, Krzysztof Richter, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Technika IP w sieciach dostępowych

Krzysztof Łysek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wykorzystanie techniki ISDN i systemów dostępowych do realizacji programu ePolska

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w ISDN

Czesław Kościelny, Jan Francyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Sieć korporacyjna na bazie techniki IP zaimplementowanej w oparciu o system Alcatel OMNI PCX

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  341 (3406 results)
Results on page