Resource types / dataset, database

Filter
Page of  2366 (23653 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Graficzna prezentacja wytwarzanego tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Proces wytwarzania tapera światłowodowego obserwowany na wyświetlaczu spawarki światłowodowej

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład deformacji wytworzonego tapera światłowodowego polegającej na braku samoistnego zerwania światłowodu po zakończonym procesie

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład deformacji wytworzonego tapera światłowodowego polegającej na przepaleniu światłowodu

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Przykład deformacji wytworzonego tapera światłowodowego polegającej na skrzywieniu światłowodu

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Program do projektowania taperów światłowodowych

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Wynik działania programu do projektowania taperów światłowodowych - rozkład pola EM

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Wynik działania programu do projektowania taperów światłowodowych

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik działania programu do projektowania taperów światłowodowych

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Wartości ogniskowych oraz średnicy plamki w ognisku tapera światłowodowego uzyskane w wyniku działania programu do projektowania taperów światłowodowych

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Page of  2366 (23653 results)
Results on page