Resource types / source code

Filter
Page of  8 (78 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Ekstrakcja fraz kluczowych metodą nienadzorowaną

Artur Kot, Maciej Piasecki, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Usługa monitorująca rośliny

Marcin Szuster, Paulina Jacykowska, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa monitorująca rośliny

Damian Bartosz, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane z czujnika DHT22

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa IoT zapisująca komunikaty z kolejki RabbitMQ do bazy danych MongoDB

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa dokonująca analizy sentymentu

Stanisław Markowski, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa umożliwiająca rozpoznawanie tekstu odręcznego

Tomasz Dróżdż, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa implementująca algorytm rozwiązywania problemów CSP

Ignacy Szczekot, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa implementująca metody przetwarzania obrazu

Rafał Behrendt, Marceli Sokólski, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa wspierająca projektowanie płytek drukowanych PCB

Damian Bartosz, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  8 (78 results)
Results on page