Resource types / source code

Page of 7 (65 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

API AllegroGraph (programistyczne)

Adam Włodarczyk, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

API OZONE (programistyczne)

Bartosz Karpiński, Adam Włodarczyk, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

API Limecraft Flow (programistyczne)

Bartosz Karpiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania

Adrian Zakrzewski, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zwracająca warunek definiujący zjawisko przekrywania się pasm

Adrian Zakrzewski, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Program do wyznaczania grupowego współczynnika załamania

Adrian Zakrzewski, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Projekt Pankus - zbiór podpakietów Python opartych na modelu pośrednich możliwości

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Metoda hybrydowa badania użyteczności systemów webowych

Piotr Chynał, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wtyczka do programu QGIS obliczająca azymuty dla każdej linii w sieci

Maciej Kamiński, source code, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Kreator repozytorium wtyczek QGIS

Maciej Kamiński, Wiktor Żelazo, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)Page of 7 (65 results)