REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Biblio PWr

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja e-Biblio PWr
Number of resources 11645
Description Kolekcja gromadzi zasoby Politechniki Wrocławskiej o charakterze tradycyjnym - książki, materiały konferencyjne, artykuły, prace dyplomowe, raporty, wybrany zbiór z kolekcji Politechniki w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, a także skany obiektów muzealnych oraz archiwalne nagrania audycji radiowych oraz telewizyjnych. Można tu również znaleźć bazy danych lub dokumenty o charakterze bibliograficznym, jak Baza Dorobku Naukowego Pracowników PWr.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Page z 1165 (11645 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Budownictwo. Tom 2. Część 5

Gustaw Bisanz, książka, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Budownictwo. Tom 2. Część 4

Gustaw Bisanz, książka, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1918, Volume 101, No. 2534 (May 23)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1918, Volume 102, No. 2553 (October 3)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1918, Volume 102, No. 2555 (October 17)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1918, Volume 101, No. 2533 (May 16)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1919, Volume 102, No. 2566 (January 2)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1918, Volume 101, No. 2538 (June 20)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1919, Volume 102, No. 2571 (February 6)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Nature: a Weekly Illustrated Journal of Science. 1918, Volume 101, No. 2537 (June 13)

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)Page z 1165 (11645 results)