REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Science PWr

Properties

Name Kolekcja e-Science PWr
Number of resources 15340
Description Kolekcja gromadzi zasoby powstałe w wyniku pracy naukowców i badaczy. Są to m.in. bazy danych, bazy wiedzy, repozytoria kodów źródłowych, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów, dane pomiarowe (historyczne i bieżące), wyniki eksperymentów, dane i wyniki symulacji, wyniki obserwacji, różnego typu dane rozliczeniowe i modelowe.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Filter
Page of  1534 (15340 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Logi zagrożeń z dnia 15.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 14.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 13.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 12.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 11.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 10.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 09.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 08.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 07.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 06.05.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Page of  1534 (15340 results)
Results on page