REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Science PWr

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja e-Science PWr
Number of resources 14949
Description Kolekcja gromadzi zasoby powstałe w wyniku pracy naukowców i badaczy. Są to m.in. bazy danych, bazy wiedzy, repozytoria kodów źródłowych, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów, dane pomiarowe (historyczne i bieżące), wyniki eksperymentów, dane i wyniki symulacji, wyniki obserwacji, różnego typu dane rozliczeniowe i modelowe.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Page z 1495 (14949 results)
Results on page
Check/uncheck all items on site
View

Kilkugodzinny test nr 4 narzędziem SpeedTest.NET dla sieci ORANGE

Janusz Klink, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 3 narzędziem SpeedTest.NET dla sieci ORANGE

Janusz Klink, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 2 narzędziem SpeedTest.NET dla sieci ORANGE

Janusz Klink, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badanie EEG wpływu wirtualnej rzeczywistości na stan emocjonalny użytkownika

Piotr Chynał, Ewa Ryszczyńska, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Badanie zastosowania kamery termowizyjnej w badaniach użyteczności

Piotr Chynał, Janusz Sobecki, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Program umożliwiający wizualizację nagranych sekwencji technik judo

Cezary Sielużycki, Jarosław Maśliński, Patryk Kaczmarczyk, Rafał Kubacki, Wojciech Cieśliński, Kazimierz Witkowski, Janusz Sobecki, Roman Kalina, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Eyetrackingowe badanie dokumentów curriculum vitae. Dokumenty i instrukcje

Piotr Chynał, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Eyetrackingowe badanie dokumentów curriculum vitae. Projekt Tobii Studio

Piotr Chynał, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Eyetrackingowe badanie dokumentów curriculum vitae. Surowe dane eyetrackingowe

Piotr Chynał, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badanie użyteczności portalu zasobynauki.pl. Ekrany z badania

Janusz Sobecki, Julia Falkowska, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Download selected Remove all selections

Page z 1495 (14949 results)