REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja Politechniki Wrocławskiej
Number of resources 30379
Description Kolekcja jest zbiorem wszystkich zasobów naukowych, wytworzonych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Wrocławskiej, udostępnionych w systemie AZON. W jej skład wchodzą artykuły, książki, czasopisma, prace dyplomowe, ale także – rzadziej spotykane w bazach z materiałami naukowymi – zdjęcia, nagrania audio i wideo, skany 3D czy projekty architektoniczne. Szczególną grupę zasobów stanowią zbiory danych, często w postaci danych surowych.
Creation date 2018-09-25

Resources in collection

Page z 3038 (30379 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Die Umschau: Wochenschschrift über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. 1924, Jahrgang 28, Heft 46

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Die Umschau: Wochenschschrift über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. 1924, Jahrgang 28, Heft 43

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Die Umschau: Wochenschschrift über die Fortschritte in Wissenschaft und Technik. 1924, Jahrgang 28, Heft 26

czasopismo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)Page z 3038 (30379 results)