Search results

Simple search go back to results

Filter results

Resource type

Partner

Scientific discipline

Keyword

File type

License

Destination group

Date of publication

Results search criteria

Check/uncheck all items on the page
View

Medal Politechniki Warszawskiej - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina sztuk plastycznych (2011)

...Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/1/22) zdjęcie 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera ...

Haemometr do oznaczeń hemoglobiny - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych / biochemia (2011)

...Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P/120/2/28) zdjęcie 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera ...

Medal 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina sztuk plastycznych (2011)

...Uniwersytetu Wrocławskiego. Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/1/21) zdjęcie 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ...

Strzykawka do tuberkulinizacji - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

...Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 05.06.19 Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 3 cm 11 cm XIX wiek Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ...

Stetoskop lekarski - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

...wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/3/4) zdjęcie 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocł...

Przekrój arktycznej gleby, słabo ukształtowanej - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

...wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/5/1) zdjęcie 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocł...

Zestaw pieczątek - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

...wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/7/2) zdjęcie 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocł...

Prasa do laminowania kart bibliotecznych - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk humanistycznych (2018)

...wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/7/6) 3D, foto360 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we W...

Translator elektroniczny - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk humanistycznych (2018)

...wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/7/1) 3D, foto360 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we W...

Płuczka do utrzymywania ciśnienia - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

...Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/2/24) 3D, foto360 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczeg...