Search results

Simple search go back to results

Filter results

Resource type

Partner

Scientific discipline

Keyword

File type

License

Destination group

Date of publication

Results search criteria

Check/uncheck all items on the page
View

Fotografia obrotowa tachimetru Trimble M3

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szkodliwych treści ...

Fotografia obrotowa pionownika optycznego PZO

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...ie: instrument geodezyjny do wyznaczania pionowych płaszczyzn i kierunków. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szk...

Fotografia obrotowa taśmy mierniczej 20-metrowej

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...i Taśma miernicza stalowa 20-metrowa. Przeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów długości. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki ...

Fotografia obrotowa tachimetru Leica TCA2003

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szkodliwych treści ...

Fotografia obrotowa teodolitu Wild Heerbrugg

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...i: Szwajcaria. Przeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki ...

Fotografia obrotowa tachimetru Zeiss Rec Elta 15

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szkodliwych treści ...

Fotografia obrotowa żabki niwelacyjnej

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iwelacji na nieutwardzonym gruncie, szczególnie podczas pomiarów wymagających kilkukrotnego odczytu w tym samym miejscu. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyk...

Fotografia obrotowa niwelatora Freiberger Präzisionsmechanik FG-043

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...isionsmechanik FG-043. Kraj produkcji: Niemcy. Przeznaczenie: Geodezyjne pomiary różnic wysokości metodą niwelacji geometrycznej. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoi...

Fotografia obrotowa lustra dalmierczego mini (1)

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iarach tachimetrycznych, od którego odbija się sygnał emitowany przez dalmierz zamontowany w instrumencie pomiarowym. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki ...

Fotografia obrotowa lustra dalmierczego mini (2)

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iarach tachimetrycznych, od którego odbija się sygnał emitowany przez dalmierz zamontowany w instrumencie pomiarowym. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki ...