Search results

Simple search go back to results

Filter results

Resource type

Partner

Scientific discipline

Keyword

File type

License

Destination group

Date of publication

Results search criteria

Page of 16 (155 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Fotografia obrotowa tachimetru Trimble M3

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szkodliwych treści ...

Fotografia obrotowa pionownika optycznego PZO

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...ie: instrument geodezyjny do wyznaczania pionowych płaszczyzn i kierunków. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szk...

Fotografia obrotowa taśmy mierniczej 20-metrowej

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...i Taśma miernicza stalowa 20-metrowa. Przeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów długości. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki ...

Fotografia obrotowa tachimetru Leica TCA2003

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szkodliwych treści ...

Fotografia obrotowa teodolitu Wild Heerbrugg

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...i: Szwajcaria. Przeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki ...

Fotografia obrotowa tachimetru Zeiss Rec Elta 15

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szkodliwych treści ...

Fotografia obrotowa żabki niwelacyjnej

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iwelacji na nieutwardzonym gruncie, szczególnie podczas pomiarów wymagających kilkukrotnego odczytu w tym samym miejscu. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyk...

Fotografia obrotowa niwelatora Freiberger Präzisionsmechanik FG-043

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...isionsmechanik FG-043. Kraj produkcji: Niemcy. Przeznaczenie: Geodezyjne pomiary różnic wysokości metodą niwelacji geometrycznej. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoi...

Fotografia obrotowa lustra dalmierczego mini (1)

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iarach tachimetrycznych, od którego odbija się sygnał emitowany przez dalmierz zamontowany w instrumencie pomiarowym. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki ...

Fotografia obrotowa lustra dalmierczego mini (2)

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

...iarach tachimetrycznych, od którego odbija się sygnał emitowany przez dalmierz zamontowany w instrumencie pomiarowym. 3D, foto360 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki ...Page of 16 (155 results)