Search results

Simple search go back to results

Filter results

Resource type

Partner

Scientific discipline

Keyword

File type

License

Destination group

Date of publication

Results search criteria

Page of 15 (148 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Zlepieniec - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zlepieniec - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski W przedstawionej próbce zlepieńca widoczne są okru...

Łupek ilasty - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...ineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski W prezentowanej próbce łupka ilastego nie jest możliwe rozpoznanie poszczególnych minerałów ilastych. Identyfik...

Piasek eoliczny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Piasek eoliczny - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski W przedstawionej próbce piasku eolicznego obe...

Glina zwałowa - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Glina zwałowa - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski Skład mineralny gliny zwałowej nie jest możliwy...

Łupek krystaliczny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...i posiadają rysę białą, połysk perłowy, łupliwość doskonałą oraz niską twardość (2,5-3 w skali Mohsa). Blaszki muskowitu i biotytu są elastyczne. zdjęcie 28. Kolekcje próbek glebowych i skal...

Piasek aluwialny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...ież minerały ciężkie, które są minerałami akcesorycznymi w skale. Jednakże identyfikacja tych minerałów nie jest możliwa bez zastosowania zaawansowanych metod mineralogicznych. zdjęcie 28. K...

Piaskowiec ze spoiwem żelazistym - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iała, połysk szklisty. Twardość w skali Mohsa wynosi 7. Brunatne zabarwienie prezentowanego piaskowca jest wynikiem obecności spoiwa żelazistego. zdjęcie 28. Kolekcje próbek glebowych i skal...

Piaskowiec ze spoiwem krzemionkowym - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Piaskowiec ze spoiwem krzemionkowym - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski Przedstawiona próbka pias...

Trawertyn - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Trawertyn - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski W składzie mineralnym trawertynu dominuje kalcyt. K...

Utwory fluwioglacjalne - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...ia dopiero po zastosowaniu zaawansowanych metod mineralogicznych i petrograficznych. zdjęcie 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szkodliwych tre...Page of 15 (148 results)