Search results

Simple search go back to results

Filter results

Resource type

Partner

Scientific discipline

Keyword

File type

License

Destination group

Date of publication

Results search criteria

Check/uncheck all items on the page
View

Zlepieniec - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zlepieniec - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski W przedstawionej próbce zlepieńca widoczne są okru...

Łupek ilasty - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...ineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski W prezentowanej próbce łupka ilastego nie jest możliwe rozpoznanie poszczególnych minerałów ilastych. Identyfik...

Piasek eoliczny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Piasek eoliczny - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski W przedstawionej próbce piasku eolicznego obe...

Glina zwałowa - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Glina zwałowa - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski Skład mineralny gliny zwałowej nie jest możliwy...

Łupek krystaliczny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...i posiadają rysę białą, połysk perłowy, łupliwość doskonałą oraz niską twardość (2,5-3 w skali Mohsa). Blaszki muskowitu i biotytu są elastyczne. zdjęcie 28. Kolekcje próbek glebowych i skal...

Piasek aluwialny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...ież minerały ciężkie, które są minerałami akcesorycznymi w skale. Jednakże identyfikacja tych minerałów nie jest możliwa bez zastosowania zaawansowanych metod mineralogicznych. zdjęcie 28. K...

Piaskowiec ze spoiwem żelazistym - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iała, połysk szklisty. Twardość w skali Mohsa wynosi 7. Brunatne zabarwienie prezentowanego piaskowca jest wynikiem obecności spoiwa żelazistego. zdjęcie 28. Kolekcje próbek glebowych i skal...

Piaskowiec ze spoiwem krzemionkowym - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Piaskowiec ze spoiwem krzemionkowym - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski Przedstawiona próbka pias...

Trawertyn - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...iwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Trawertyn - skład mineralogiczny Polski dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011) Polski W składzie mineralnym trawertynu dominuje kalcyt. K...

Utwory fluwioglacjalne - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

...ia dopiero po zastosowaniu zaawansowanych metod mineralogicznych i petrograficznych. zdjęcie 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych CC BY-SA 4.0 Zasób nie zawiera szkodliwych tre...