ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/190

ZGŁOSZENIE

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Mariusz Sołtysik

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Mariusz Sołtysik
Persons Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description czas wolny, turystyka, rekreacja ruchowa, aktywność turystyczna i rekreacyjna, polityka turystyczna, infrastruktura turystyczna (Polski)
Keywords "warunki rozwoju turystyki"@pl, "Wypoczynek (czas wolny)"@pl, "polityka turystyczna"@pl, "Ekspert"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Target group: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy, administracja publiczna, ogół społeczeństwa
Information on harmful content: No
Characteristics Osoba: Mariusz Sołtysik
Specjalizacja: turystyka, rekreacja
Ukończona uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Ukończony kierunek: Wychowanie Fizyczne
Specjalność: Rekreacja Ruchowa
Tytuł pracy magisterskiej: Analiza niektórych osobistych warunków działalności wychowawczej nauczyciela w zakresie kształtowania postaw prorekreacyjnych uczniów
Rok obrony pracy magisterskiej: 1994
Tytuł rozprawy doktorskiej: Miejsce rekreacji i turystyki w czasie wolnym młodzieży szkolnej i akademickiej
Rok obrony rozprawy doktorskiej: 2003
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia
Rok obrony rozprawy habilitacyjnej: 2017
Doświadczenie eksperckie:

1. Programy jednostek administracji publicznej (samorządowych), w latach 2002-2010 ocena merytoryczna projektów z zakresu edukacji, kultury, ochrony środowiska przyrodniczego, kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki – dla organizacji pozarządowych i jednostek pomocniczych.

2. Programy krajowe i międzynarodowe:
- 2008 - ekspert oceny wniosków, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (lista rezerwowa),
- 2015 i aktualnie - ekspert oceny wniosków EFS, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.

Publications
 • Autorzy: Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Uwarunkowania i modele międzysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wrocławia
  Rok wydania: 2013
  ISBN: 9788389156389
  PBN: 354448
  Słowa kluczowe: "strefa podmiejska"@pl , "polityka turystyczna"@pl , "mikroskopowe modele sieciowe"@pl , "stratyfikacyjne uwarunkowania wyników nauczania"@pl , "sport i wypoczynek"@pl

 • Autorzy: Jerzy Błaszczuk, Donata Kurpas, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik, Izabela Wróblewska
  Tytuł: Analysis of spirometry results in hospitalized patients aged over 65 years
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 10
  ISSN: 1178-1998
  Numer DOI: 10.2147/CIA.S85387
  PBN: 580049
  Słowa kluczowe: "spirometry"@pl , "Frail Elderly"@en

 • Autorzy: Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Segmentacja i ocena oferty turystyczno-rekreacyjnej ośrodków wypoczynku weekendowego strefy podmiejskiej Wrocławia
  Rok wydania: 2013
  ISSN: 0239-4375
  PBN: 589415
  Słowa kluczowe: "strefa podmiejska"@pl

 • Autorzy: Wojciech Fedyk, Dariusz Ilnicki, Anna Krajewskasmardz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Analiza poziomu absorpcji funduszy unijnych i jej zróżnicowanie w procesie aktywizacji i efektywnego rozwoju turystycznego wybranych gmin Dolnego Śląska
  Rok wydania: 2013
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 22
  ISSN: 1644-0501
  PBN: 590282
  Słowa kluczowe: "turystyka gorska"@pl

 • Autorzy: Wojciech Fedyk, Mariusz Sołtysik, Bartłomiej Walas
  Tytuł: Methods and tools for evaluating the effectiveness of the implementation of the development strategies of tourism products in Poland
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 15
  ISSN: 1335-9185
  PBN: 597534

 • Autorzy: Mariusz Sołtysik, Maciej Szymczyk
  Tytuł: Rola muzeów w turystyce na przykładzie Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 0239-4375
  PBN: 599687
  Słowa kluczowe: "System Dynamics"@pl , "Visitors to Patients"@en , "Museums"@en , "cultural tourism"@en , "produkt turystyczny"@pl , "obliczeniowa dynamika płynów"@pl , "dostępność dla zwiedzających"@pl , "muzea"@pl , "turystyka kulturowa"@pl

 • Autorzy: Wojciech Fedyk, Mariusz Sołtysik, Bartłomiej Walas
  Tytuł: Metody i narzędzia oceny skuteczności wdrażania strategii rozwoju turystyki oraz produktów turystycznych. Zróżnicowania regionalne i lokalne
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1644-0501
  PBN: 601567
  Słowa kluczowe: "skuteczność"@pl , "produkt turystyczny"@pl

 • Autorzy: Wojciech Fedyk, Dariusz Ilnicki, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Zróżnicowanie udziału sektora społecznego w rynku turystycznym i sportowo-rekreacyjnym podmiejskich gmin Dolnego Śląska
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1644-0501
  PBN: 602477
  Słowa kluczowe: "gminy podmiejskie"@pl , "Dolny Śląsk"@pl

 • Autorzy: Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Legal, organizational, and economic aspects of school tourism in Poland. Current trends and solutions
  Rok wydania: 2014
  PBN: 620340

 • Autorzy: Justyna Cieplik, Julita Markiewiczpatkowska, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: The impact of tourism on the socioeconomic development of Stronie Śląskie community
  Rok wydania: 2015
  PBN: 625770

 • Autorzy: Justyna Cieplik, Julita Markiewiczpatkowska, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: School tourism as part of physical education in the light of tourist activities declared by high school students in Wrocław, Poland
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 3(31)
  ISSN: 1644-0501
  Numer DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-14
  PBN: 718838
  Słowa kluczowe: "High School Teacher"@en

 • Autorzy: Justyna Cieplik, Wojciech Fedyk, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Suburban areas of tourist and recreation reception in the opinion of users. Comparative case study
  Rok wydania: 2015
  ISSN: 1644-0501
  Numer DOI: 10.18276/ept.2015.32-08
  PBN: 718841

 • Autorzy: Sylwia Lasota, Julita Markiewiczpatkowska, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych from kształcenia dla branży turystycznej
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1644-0501
  Numer DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-27
  PBN: 728236
  Słowa kluczowe: "Dolny Śląsk"@pl , "wyższe szkoły zawodowe"@pl , "fundusze Unii Europejskiej"@pl

 • Autorzy: Justyna Cieplik, Julita Markiewiczpatkowska, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizatorów oraz uczestników (na przykładzie gmin dolnośląskich)
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 35
  ISSN: 1644-0501
  Numer DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-14
  PBN: 728239
  Słowa kluczowe: "turystyka gorska"@pl , "Rolnictwo strefy podmiejskiej"@pl , "ruch turystyczny"@pl , "sport i wypoczynek"@pl

 • Autorzy: Justyna Cieplik, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Uczestnictwo w imprezach kolejowych w Polsce w 2015 roku
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 35
  ISSN: 1644-0501
  Numer DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-03
  PBN: 728243

 • Autorzy: Wojciech Fedyk, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik, Andrzej Tucki
  Tytuł: Spatial policy of suburban municipalities. Current directions in the development of tourism and recreation in suburban areas
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 18
  ISSN: 2450-8535
  Numer DOI: 10.18276/ejsm.2016.18-05
  PBN: 752693

 • Autorzy: Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Organizacyjno-prawne i ekonomiczne aspekty turystyki szkolnej w Polsce. Obecne tendencje i rozwiązania
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 15
  ISSN: 1509-5576
  PBN: 766753
  Słowa kluczowe: "Organizacje pozarządowe"@pl

 • Autorzy: Mariusz Sołtysik, Sylwia Toczek-Werner
  Tytuł: Participation of Poles in outdoor sports activities in view of age diversification
  Tytuł źródła: Studies in Physical Culture and Tourism
  Rok wydania: 2009
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2009, 4, 16
  Zakres stron od: 431
  Zakres stron do: 438
  Słowa kluczowe: "czas wolny"@pl , "Turystyka"@pl , "Aktywność ruchowa"@pl

 • Autorzy: Mariusz Sołtysik, Sylwia Toczek-Werner
  Tytuł: Orientacja na dobrostan i zdrowie jako źródło popytu na turystykę w naturze i naturalnych krajobrazach.
  Tytuł źródła: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług
  Rok wydania: 2012
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2012, 698, 83
  Zakres stron od: 279
  Zakres stron do: 291
  Słowa kluczowe: "turystyka"@pl , "środowisko przyrodnicze"@pl , "Zdrowie"@pl

 • Autorzy: Edyta Jakubowicz, Mariusz Sołtysik, Sylwia Toczek-Werner
  Tytuł: Zasoby społeczno-demograficzne potencjału turystycznego obszaru
  Tytuł źródła: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.
  Rok wydania: 2010
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2010, 590, 52
  Zakres stron od: 107
  Zakres stron do: 114
  Słowa kluczowe: "turystyka"@pl , "zagospodarowanie turystyczne"@pl

 • Autorzy: Mariusz Sołtysik, Sylwia Toczek-Werner
  Tytuł: Modele kooperacji międzysektorowej wspierające rozwój turystyki w gminach podmiejskich
  Tytuł źródła: Handel Wewnętrzny
  Rok wydania: 2009
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2009, 55, 6
  Zakres stron od: 296
  Zakres stron do: 306
  Słowa kluczowe: "Samorząd terytorialny"@pl , "Turystyka"@pl , "organizacja i zarządzanie"@pl

 • Autorzy: Janusz Marak, Sylwia Oparka, Mariusz Sołtysik, Jerzy Wyrzykowski, Jacek Zajączkowski
  Tytuł: Rola turystyki uzdrowiskowej w gospodarce Dolnego Śląska
  Tytuł źródła: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej
  Rok wydania: 2007
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2007, 9
  ISBN: 978-83-921524-3-9
  Zakres stron od: 397
  Zakres stron do: 409
  Słowa kluczowe: "gospodarka regionalna"@pl , "rozwój regionalny"@pl , "turystyka uzdrowiskowa"@pl

 • Autorzy: Mariusz Sołtysik
  Tytuł: Aktywność rekreacyjno-turystyczna a czas wolny młodzieży szkolnej Wrocławia
  Tytuł źródła: Człowiek i Ruch (Human Movement)
  Rok wydania: 2002
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2002, 2, 6
  Zakres stron od: 75
  Zakres stron do: 88
  Słowa kluczowe: "czas wolny"@pl , "turystyka i edukacja"@pl , "dzieci i młodzież"@pl , "Aktywność ruchowa"@pl , "rekreacja fizyczna"@pl
Participation in a scientific project Nazwa projektu naukowego: Modele międzysektorowej polityki turystycznej i ich zróżnicowania w strefach podmiejskich dużych miast na przykładzie aglomeracji Dolnego Śląska
Pełniona funkcja: Kierownik
Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki
Numer: 2011/01/B/HS5/02615
Rok od: 2011
Rok rozpoczęcia projektu: 2011
Rok zakończenia projektu: 2013
Rodzaj produktu: Utwór
Dyscyplina: dziedzina nauk społecznych (2011)
Finansowanie: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Subjects taught at university
 • Pedagogika czasu wolnego

 • Organizacja ruchu turystycznego

 • Praktyki asystenckie

 • Praktyki zawodowe

 • Obozy stacjonarne

 • Obozy wędrowne

 • Produkt turystyczny i rekreacyjny

 • Zagospodarowanie i przestrzenne planowanie turystyczne

 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

 • Doradztwo turystyczne i rekreacyjne

 • Polityka turystyczna

 • Modele zachowań turystycznych

 • Planowanie przedsięwzięć turystycznych

 • Programowanie i obsługa rekreacji

 • Programowanie i obsługa turystyki

 • Teoria turystyki i rekreacji

 • Podstawy rekreacji

 • Podstawy turystyki
Taught instructor course Nazwa kursu: Instruktor Rekreacji Ruchowej
Organizator kursu: AWF Wrocław
Qualifications
 • Typ kwalifikacji: Ekspert oceny wniosków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Opis: - "Ocena projektów – wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020” (certyfikat – Ministerstwa Rozwoju), - „Kwalifikowalność wydatków” (certyfikat – Ministerstwa Rozwoju), - „Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 w dziedzinie EDUKACJA” (certyfikat UM Województwa Dolnośląskiego), - „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” (certyfikat - UM Województwa Dolnośląskiego), - „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej” (certyfikat - UM Województwa Dolnośląskiego), - „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” (certyfikat - UM Województwa Dolnośląskiego),

 • Typ kwalifikacji: Pilot wycieczek
  Opis: Kurs - certyfikat

 • Typ kwalifikacji: Współpraca Sieciowa – Zarządzanie Turystyką
  Opis: Szkolenie - certyfikat

 • Typ kwalifikacji: Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla wiejskich gospodarstw domowych
  Opis: Szkolenie - certyfikat

 • Typ kwalifikacji: Podstawy Planowania Turystycznego
  Opis: Szkolenie - certyfikat

 • Typ kwalifikacji: Nowoczesne Zarządzanie w Administracji Publicznej; Narodowy Plan Rozwoju
  Opis: Szkolenie - certyfikat

 • Typ kwalifikacji: Kierownik w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
  Opis: Szkolenie - Certyfikat

 • Typ kwalifikacji: Sternik motorowodny
  Opis: Szkolenie zawodowe - legitymacja. AWF Wrocław.

 • Typ kwalifikacji: Menedżer organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych
  Opis: Szkolenie zawodowe - dyplom Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

 • Typ kwalifikacji: Instruktor sportu, dyscyplina – JUDO
  Opis: Szkolenie zawodowe - legitymacja. AWF Wrocław.
Cooperation with other entities
 • Nazwa podmiotu: Fundacja Edukacji i Rozwoju
  Zakres: Fundator – realizacja zadań statutowych na rzecz edukacji, sportu i turystyki dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem.

 • Nazwa podmiotu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wrocławiu
  Zakres: Współpraca organizacyjno-dydaktyczna i doradztwo eksperckie.

 • Nazwa podmiotu: Rada Gminy Długołęka
  Zakres: Wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Gminy Długołęka, - członek Komisji Budżetowej, - członek Komisji Edukacji.

 • Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Rada Powiatu Wrocławskiego
  Zakres: - członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, - członek Komisji Promocji, Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Rady Powiatu Wrocławskiego, - członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wrocławskiego, - członek Komisji Mieszanej ds. Współpracy Rady Generalnej Departamentu Górnego Renu (Alzacja-Francja) oraz Rady Powiatu Wrocławskiego.

 • Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Rada Powiatu Wrocławskiego
  Zakres: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, - członek Komisji ds. kultury, edukacji, oświaty i sportu, - członek Komisji ds. komunikacji i transportu, - członek Komisji ds. promocji, turystyki i współpracy z zagranicą, - członek Komisji mieszanej ds. Współpracy Rady Generalnej Departamentu Górnego Renu (Alzacja-Francja) oraz Rady Powiatu Wrocławskiego.

 • Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”
  Zakres: Wykonawca projektów badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych.

 • Nazwa podmiotu: Polskie Stowarzyszenie Turystyki
  Zakres: Członek zwyczajny - działalność statutowa

 • Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
  Zakres: Członek zwyczajny, działalność statutowa

 • Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Eko-Edukacja
  Zakres: Członek zwyczajny, działalność statutowa

 • Nazwa podmiotu: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  Zakres: Realizacja zajęć dydaktycznych, seminaria dyplomowe, działalność naukowa

 • Nazwa podmiotu: PWSZ w Wałbrzychu
  Zakres: Realizacja zajęć dydaktycznych

 • Nazwa podmiotu: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
  Zakres: Realizacja zajęć dydaktycznych

 • Nazwa podmiotu: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  Zakres: Realizacja zajęć dydaktycznych
Conferences
 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Czas wolny mieszkańców dużych miast i jego wykorzystanie na rekreację ruchową i turystykę”
  Opis: Organizacja i czynny udział, AWF we Wrocławiu, Olejnica.
  Rok: 1999

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji”
  Opis: Organizacja i czynny udział, AWF we Wrocławiu, Olejnica.
  Rok: 2001

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – samorząd – współpraca”
  Opis: Czynny udział, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra.
  Rok: 2006

 • Nazwa: IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej”, pn. „Współczesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontekście zrównoważonego rozwoju”
  Opis: Organizacja i czynny udział, Uniwersytet Wrocławski, Polanica Zdrój.
  Rok: 2006

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki”
  Opis: Czynny udział, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  Rok: 2006

 • Nazwa: XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowego pn. „Edukacja Jutra”,
  Opis: Organizacja i czynny udział, AWF we Wrocławiu, Zakopane.
  Rok: 2007

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Turystyka w Polsce w okresie kryzysu”
  Opis: Czynny udział. Organizatorzy: PST, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, POT, Kraków.
  Rok: 2009

 • Nazwa: I Międzynarodowe Forum Turystyczne pn. „Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów”
  Opis: Czynny udział, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje.
  Rok: 2009

 • Nazwa: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Potencjał turystyczny”
  Opis: Czynny udział, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje,
  Rok: 2010

 • Nazwa: Konferencja Ekspercka pn. „Europejskie Ramy Kwalifikacji”
  Opis: Czynny udział. MSiT, WSB w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.
  Rok: 2011

 • Nazwa: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne”
  Opis: Czynny udział, Uniwersytet Szczeciński, Trzęsacz,
  Rok: 2011

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Popyt Turystyczny”
  Opis: Czynny udział, Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg,
  Rok: 2012

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Środki unijne w gospodarce turystycznej województw zachodniopomorskiego i lubuskiego„
  Opis: Czynny udział, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin,
  Rok: 2013

 • Nazwa: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pn. „Edukacja Jutra” – Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu, Zakopane,
  Opis: Czynny udział. Organizator: Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu. Miejsce: Zakopane.
  Rok: 2014

 • Nazwa: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rola turystyki w gospodarce regionu”, pn. „Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellness jako markowy produkt turystyczny regionu – teoria i praktyka”
  Opis: Czynny udział. Organizator: WSH Wrocław. Duszniki Zdrój.
  Rok: 2014

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Rynek turystyczny”
  Opis: Czynny udział. Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg,
  Rok: 2014

 • Nazwa: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyszłość w Turystyce – Turystyka w Przyszłości”
  Opis: Organizacja i czynny udział. Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Miejsce: Wrocław
  Rok: 2014

 • Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Ruch turystyczny. Trendy – Badania – Organizacja”
  Opis: Czynny udział. Organizator: Uniwersytet Szczeciński. Miejsce: Szczecin
  Rok: 2016

 • Nazwa: III Forum Turystyki Europejskiej „Przyszłość w Turystyce – Turystyka w Przyszłości”
  Opis: Organizacja i czynny udział. Organizatorzy: AWF we Wrocławiu, DOT. Miejsce: Wrocław
  Rok: 2015

 • Nazwa: IV Forum Turystyki Europejskiej "Przyszłość w turystyce-turystyka w przyszłości"
  Opis: Organizacja i czynny udział. Organizatorzy: AWF we Wrocławiu, WSB we Wrocławiu, DOT. Miejsce: Wrocław-Polanica Zdrój
  Rok: 2017
Awards and honorary mentions
 • Nazwa: Indywidualna Nagroda I stopnia
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: JM Rektora AWF we Wrocławiu
  Opis: 2017, przyznana za wybitne zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w pracy naukowo -badawczej

 • Nazwa: Zespołowa Nagroda II stopnia
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: JM Rektora AWF we Wrocławiu
  Opis: 2015, za całokształt działalności organizacyjnej

 • Nazwa: Srebrny Krzyż Zasługi
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: odznaczenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Opis: 2013

 • Nazwa: Medal Komisji Edukacji Naukowej
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: odznaczenie przez Ministra Edukacji Naukowej
  Opis: 2013

 • Nazwa: Zespołowa Nagroda II stopnia
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: JM Rektora AWF we Wrocławiu
  Opis: 2013, za całokształt działalności organizacyjnej

 • Nazwa: Wyróżniająca ocena okresowa w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu za lata 2013–2014
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu
  Opis: 2015

 • Nazwa: Wyróżnienie (medal) za twórczy udział w TSN (m.in. organizacja sympozjów) z okazji XX-lecia jego organizacji
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: Przewodniczącego Komitetu Naukowego i twórcę Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja Jutra”, prof. dra hab. Kazimierza Denka
  Opis: 2014, Zakopane

 • Nazwa: Indywidualna Nagroda II stopnia
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: JM Rektora AWF we Wrocławiu
  Opis: 2008, za wybitne zaangażowanie i szczególne osiągnięcia w pracy naukowo- -badawczej

 • Nazwa: Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: Ministra Gospodarki
  Opis: 2006

 • Nazwa: Indywidualna Nagroda
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: JM Rektora AWF we Wrocławiu
  Opis: 2002, za szczególne zaangażowanie w realizację zadań statutowych

 • Nazwa: Indywidualna Nagroda
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: JM Rektora AWF we Wrocławiu
  Opis: 1996, za szczególne zaangażowanie w realizację zadań statutowych

 • Nazwa: Wyróżniająca ocena okresowa w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu
  Opis: 1996
Scientific society Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki
Pełniona funkcja: członek zwyczajny
Rok rozpoczęcia: 2005
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Deponent: Mariusz Sołtysik
Data udostępnienia : 02-02-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Mariusz Sołtysik. [ekspert] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.