REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/57546

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57546

Resource type: photo

Dom i atelier Horty. Parter (229)

View

Resource metadata

Title Dom i atelier Horty. Parter (229)
Title variant: Horta's house and studio, the ground floor (229)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W domu pod numerem 25 drzwi frontowe usytuowano po prawej stronie, obok wejścia do atelier. Taki układ spajał oba budynki zarówno w kompozycji elewacji (na styku budynków powstała oś kompozycyjna), jak i w układzie funkcjonalnym, ponieważ umożliwiał połączenie ich stref komunikacyjnych. Dębowe drzwi wiodące do prywatnej rezydencji były trójdzielne, szersze i bardziej reprezentacyjne od prowadzących do pracowni. Okna pierwszego i drugiego piętra rozmieszczono w równych odstępach, tworząc rytm trzech pionowych osi. Na pierwszym piętrze w środkowej osi znalazły się drzwi balkonu. Nad wejściem do budynku do podstawy balkonu dodano zaokrąglone zadaszenie. Podłogę balkonu wykonano z matowego szkła opartego na żelaznej konstrukcji. Słupki balkonu u góry łączyły się z żelaznymi wspornikami podtrzymującymi wykusz z dwoma oknami, zwieńczony tarasem i ozdobną balustradą. Na poziomie terenu w budynku mieszkalnym znajdowały się salonik, garderoba i niewielka łazienka. Klatka schodowa na lewo od wejścia była wyłożona marmurem z Carrary i wiodła do reprezentacyjnych pomieszczeń na podwyższonym parterze. Należały do nich duży salon od strony ulicy oraz połączona z nim jadalnia w głębi domu. Prywatne pomieszczenia na pierwszym piętrze składały się z saloniku i buduaru oraz sypialni i sąsiadującej z nią garderoby, a także połączonych wewnętrznymi drzwiami łazienki i toalety. Na najwyższej kondygnacji znajdowały się pokoje córki Victora Horty, Simone. Do nich w 1906 r. dodano ogród zimowy i taras, umieszczone na tyłach domu. (Polish)
Description in another language: In the house at number 25, the front door is on the right, next to the entrance to the studio. This arrangement bonded both buildings in the façade composition (a compositional axis was formed at the junction of the buildings) and in the functional arrangement, as it allowed for the connection of their communication zones. The oak door leading to the private residence was triple, wider and more representative than the door to the studio. The windows of the first and second floors are placed at equal intervals, creating a rhythm of three vertical axes. On the first floor in the middle axis there is a balcony door. A rounded roof was added to the base of the balcony, above the entrance to the building. The balcony floor is made of frosted glass based on an iron structure. The balcony posts at the top were connected to the iron brackets supporting the bay window, with a terrace and its decorative balustrade in the shape of butterfly wings. On the ground level in the residential building there was a lounge, a dressing room and a small bathroom. The staircase to the left of the entrance was lined with Carrara marble and led to the representative rooms on the raised ground floor. These included a large living room on the street side and an adjoining dining room at the back of the house. The private rooms on the first floor consisted of a living room and a boudoir, a bedroom and an adjoining wardrobe, as well as a bathroom and toilet connected by an internal door. An intriguing solution was the urinal, hidden discreetly in the bedside cabinet. On the top floor were the rooms of Victor Horta's daughter, Simone. In 1906, a winter garden and a terrace at the back of the house were added to them. (English)
Keywords "bruksela"@pl, "secesja (architektura)"@pl, "Victor Horta"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Bruksela
Creation time: 2014
Series name: Architektura europejska, obiekty Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Bruksela
Numbering: 229
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 10-06-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Dom i atelier Horty. Parter (229). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dubrownik. Teatr miejski Marina Držića. Fasada (44)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu

Barbara Widera, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Hôtel Tassel. Reprezentacyjne schody (208)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Reprezentacyjna klatka schodowa (324)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dom Horty. Ogród zimowy Simone (215)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dubrownik. Fasada Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (46)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more