REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/24156

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24156

Resource type: preparat histopatologiczny - zwierzę

Brodawczak 1

Widok

Resource metadata

Title Brodawczak 1
Title variant: Papilloma
Persons Authors: Marcin Nowak
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Zdjęcie przedstawia preparat histopatologiczny brodawczaka psa. (Polski)
Description in another language: The picture show the histopathological slide of the dog's papilloma. (Angielski)
Comments: 23. Kolekcje zdjęć mikro- i makroskopowych histologicznych i histopatologicznych różnych zwierząt domowych z zakresu weterynarii wraz z opisami w językach polskim i angielskim (preparatów tkanek miękkich)
Keywords "psy"@pl, "Nowotwór"@pl, "Brodawczak"@pl
Classification Resource type: preparat histopatologiczny - zwierzę
Scientific discipline: dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)
Destination group: naukowcy, nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Gatunek: pies
Płeć: samica
Rasa: mieszaniec
Wiek (w latach): 6
Typ zmiany: brodawczak
Lokalizacja zmiany: skóra
Rodzaj barwienia: hematoksylina-eozyna
Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2018
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marcin Nowak
Availability date: 27-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Marcin Nowak. Brodawczak 1. [preparat histopatologiczny - zwierzę] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Brodawczak 2

Marcin Nowak, preparat histopatologiczny - zwierzę, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Brodawczak 3

Marcin Nowak, preparat histopatologiczny - zwierzę, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Brodawczak 4

Marcin Nowak, preparat histopatologiczny - zwierzę, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Włókniakomięsak 3

Marcin Nowak, preparat histopatologiczny - zwierzę, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

naczyniakomięsak 2

Marcin Nowak, preparat histopatologiczny - zwierzę, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

figury podziałów mitotycznych 3

Marcin Nowak, preparat histopatologiczny - zwierzę, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

See more