REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/24156

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24156

Resource type: histopathological preparation - animal

Brodawczak 1

View

Resource metadata

Title Brodawczak 1
Title variant: Papilloma
Persons Authors: Marcin Nowak
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zdjęcie przedstawia preparat histopatologiczny brodawczaka psa. (Polish)
Description in another language: The picture show the histopathological slide of the dog's papilloma. (English)
Comments: 23. Kolekcje zdjęć mikro- i makroskopowych histologicznych i histopatologicznych różnych zwierząt domowych z zakresu weterynarii wraz z opisami w językach polskim i angielskim (preparatów tkanek miękkich)
Keywords "psy"@pl, "Nowotwór"@pl, "Brodawczak"@pl
Classification Resource type: histopathological preparation - animal
Scientific discipline: dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Species: pies
Gender: samica
Breed: mieszaniec
Age (years): 6
Type of lesion: brodawczak
Location of the lesion: skóra
Staining type: hematoksylina-eozyna
Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marcin Nowak
Availability date: 27-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Marcin Nowak. Brodawczak 1. [histopathological preparation - animal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Naczyniak 2

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Rak prostaty - biopsja 4

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

figury podziałów mitotycznych 3

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

figury podziałów mitotycznych 1

Marcin Nowak, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Cocker spaniel angielski

Katarzyna Rogowska, Jolanta Wajdzik, Jerzy Monkiewicz, other document, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

See more