REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/3090

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/3090

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Andrzej Rokita

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Andrzej Rokita
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Teoria wychowania fizycznego
Zespołowe gry sportowe
Edukacja wczesnoszkolna (Polish)
Keywords "zajęcia ruchowe"@pl, "edukacja wczesnoszkolna"@pl, "wychowanie fizyczne"@pl, "zespołowe gry sportowe"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Person: Andrzej Rokita
Specialisation: zajęcia ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej, zespołowe gry sportowe
Graduation university: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Graduation field of study: trenerski
Graduation specialty: piłka ręczna
MSc/MA thesis title: Metodyka nauczania gry w piłkę ręczną na etapie treningu wstępnego
Year of obtaining a master's degree: 1992
PhD dissertation title: Zainteresowanie formami aktywności ruchowej a postawa wobec kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych
Year of obtaining a doctoral title: 1998
Post-doctoral degree dissertation title: Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów
Year of obtaining a post-doctoral degree: 2009
Expert experience:

W latach 2001-2004 r. był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
Od 2011 r. członkiem Zespołu Ekspertów ds. Programu Rozwoju Sportu Akademickiego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od 2013 r. jest członkiem Zespołu ekspertów ds. reformy zajęć ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki – program „Mały Mistrz” (współautor przewodnika „Mały Mistrz” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej).

Other achievements:

W kadencji 2005-2008 członkiem Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, członkiem Wydziałowej Komisji Dydaktyki oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni.
W latach 2005-2008 był kierownikiem Zespołu Gier i Zabaw Ruchowych. Od 2008 r. Kierownik Katedry Zespołowych Gier Sportowych. Stworzył Pracownię Badań Gier z Piłką.
Od 2010 r. zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. W latach 1998-1999 był pełnomocnikiem Prorektora ds. współpracy z zagranicą, jednocześnie pełniąc funkcję uczelnianego koordynatora programu Socrates-Erasmus. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. studiów dziennych Wydziału Wychowania Fizycznego (1999-2002 oraz 2002-2005). Również przez dwie kadencje (2008-2012 oraz 2012-2016) pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego. Od 2016r pełni funkcję Rektora AWF we Wrocławiu.
W latach 2010 / 2012 prowadził zajęcia „Educational ball – Edubal” w Deutsche Sporthochschule Koln (Niemcy)
W 2014 r. był laudatorem Doctora Honoris Causa Prof. Cloudea-Luisa Galliena.
W 2013 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej
Współtworzył w 2002 r. piłki edukacyjne "Edubal" oraz w 2014 r. „EduBall”.
Jest współautorem ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz”.
Członek Zespołu ds. Sportu Akademickiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Autor ponad 200 publikacji, współautor trzech książek oraz autor monografii nt: "Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "Edubal" w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów". Zajmuje się diagnozowaniem predyspozycji dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych "Edubal" i „EduBall”. Opracował metodę obiektywnego planowania budżetu godzin z wychowania fizycznego dla zaspokojenia zainteresowań aktywnością ruchową uczniów.
Andrzej Rokita jest członkiem Rady Programowej Porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Sportu i Turystyki. W latach 2008-2012 był Vice-Prezesem oraz członkiem Prezydium i Zarządu KS AZS-AWF Wrocław. W latach 2012 - 2016 był Prezesem KS AZS-AWF Wrocław. Od 2008 r. jest członkiem Zarządu Głównego AZS, członkiem Rady Sportu ZG AZS, od 2012r przewodniczącym Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS. Od 2011 roku jest członkiem Wrocławskiej Rady Sportu. Andrzej Rokita trzykrotnie był członkiem kierownictwa misji Uniwersjadowej: Harbin (Chiny – 2009), Erzerum (Turcja – 2011), oraz w roku 2013 szefem reprezentacji Polski podczas zimowej Uniwersjady w Trentino (Włochy) w czasie której Polska zajęła II miejsce Polski w klasyfikacji generalnej.
W lutym 2016 roku został wybrany do pełnienia funkcji rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020.

Publications
 • Authors: Paweł Chmura, Ireneusz Lesław Cichy, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita
  Title: Reactions of the cardiovascular system during physical education classes in first grade primary school children
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 58

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita
  Title: The use of "Eduball" educational ball in rural and urban primary schools and the physical fitness levels of children
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 3

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczennic z gimnazjum integracyjnego
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 39

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów klas V w integracyjnej szkole podstawowej
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): VI MIędzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów kończących edukację wczesnoszkolną w integracyjnej szkole podstawowej
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 39

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów rozpoczynających II etap edukacji w integracyjnej szkole podstawowej
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 39

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Małgorzata Kołodziej, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Marcin Ściślak
  Title: Zainteresowania grami sportowymi uczniów liceów ogólnokształcących Wrocławia
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 39

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Władysław Machnacz, Andrzej Rokita
  Title: Zmiany intensywności wysiłkowej w zależności od systemu gry w obronie zawodników piłki ręcznej na wstępnym etapie szkolenia
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 39

 • Authors: Paweł Chmura, Andrzej Dudkowski, Władysław Machnacz, Jarosław Nosal, Andrzej Rokita
  Title: Związki pomiędzy skutecznością działań młodych piłkarzy podczas gier "jeden przeciwko jednemu" a poziomem wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 59

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Maciej Tomasz Majorowski, Karolina Naglak, Andrzej Rokita
  Title: Aktywność ruchowa z piłką a kształtowanie wybranych zdolności motorycznych oraz umiejętności asertywnych ucznia w wieku 12 lat
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 35

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Krzysztof Kałużny, Maciej Tomasz Majorowski, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita
  Title: Piłki edukacyjne "Edubal" w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 33

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita
  Title: Sprawność fizyczna uczniów szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczących w zajęciach ruchowych z piłką rozbudzających empatię
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 54

 • Authors: Agnieszka Krysmann, Andrzej Rokita
  Title: Wykorzystanie piłek edukacyjnych "edubal" w kształceniu zintegrowanym a nabywanie umiejętności czytania i pisania uczniów w klasie III terapeutycznej szkoły podstawowej
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 33

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania uczniów klas I-III gimnazjum integracyjnego różnymi formami aktywności ruchowej
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 35

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania uczniów klas integracyjnych szkoły podstawowej aktywnością ruchową
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 35

 • Authors: Magdalena Kaczmarczyk, Andrzej Rokita
  Title: Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "Edubal" a wiadomości i umiejętności matematyczne uczniów klasy I szkoły podstawowej
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 34

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Maciej Tomasz Majorowski, Karolina Naglak, Andrzej Rokita
  Title: Zdolność orientacji przestrzennej u juniorów specjalizujących się w grze w golfa
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 35

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Władysław Machnacz, Maciej Tomasz Majorowski, Andrzej Rokita
  Title: Zmiany sprawności fizycznej ukierunkowanej i specjalnej u piłkarzy ręcznych na wstępnym etapie szkolenia
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 33

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Maciej Tomasz Majorowski, Karolina Naglak, Andrzej Rokita
  Title: Związki sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej u młodych piłkarzy ręcznych w rocznym cyklu szkolenia
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 35

 • Authors: Magdalena Kaczmarczyk, Andrzej Rokita
  Title: Związki wykorzystania piłekl edukacyjnych "edubal" z orientacją w przestrzeni u uczniów klasy I szkoły podstawowej
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 35

 • Authors: Agnieszka Krysmann, Andrzej Rokita
  Title: Związki wykorzystania piłek edukacyjnych "edubal" z wybranymi zdolnościami motorycznymi uczniów klasy I szkoły podstawowej
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 35

 • Authors: Ewa Grażyna Demczuk-Włodarczyk, Andrzej Rokita, Janina Smolińska-Mlak, Grzegorz Żurek
  Title: AWF we Wrocławiu - tu warto studiować
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 4

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Physical ability and reading and writing skills of primary school grade I-III schoolchildren who have classes with educational balls "edubal"
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 15th annual Congress of the European College of Sport Science: 23-26 June Antalya Turkey

 • Authors: Agnieszka Krysmann, Andrzej Rokita
  Title: Physical ability and reading and writing skills with dyslectic children of grade III of therapeutic primary school where classes with educational balls "edubal" are conducted
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): 15th annual Congress of the European College of Sport Science: 23-26 June Antalya Turkey

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Karolina Naglak, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita
  Title: Psychomotor development of grade I primary school children who are educated by means of traditional and non-traditional program
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 49

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik
  Title: Założone a rzeczywiste efekty kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem piłek edukacyjnych
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 4

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Władysław Machnacz, Andrzej Rokita
  Title: W poszukiwaniu powiązań między sprawnością fizyczną a zachowaniami w grze piłkę ręczną wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  Year of publication: 2009
  Numbering (annual, number, issue, part): Monografia, nr 12

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Władysław Machnacz, Andrzej Rokita
  Title: Wpływ krótkotrwałego wysiłku fizycznego na poziom sprawności wykonywania sportowych umiejętności ruchowych u wysoko kwalifikowanych piłkarek ręcznych
  Year of publication: 2009
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 46

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Władysław Machnacz, Andrzej Rokita
  Title: Związki sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej z zachowaniami dzieci ze wstępnego etapu szkolenia podczas gry w piłkę ręczną
  Year of publication: 2009
  Numbering (annual, number, issue, part): Monografia, nr 12

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 1

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi "edubal" w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów
  Year of publication: 2008
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 93

 • Authors: Barbara Aluk, Anna Malska-Śmiałowska, Andrzej Rokita
  Title: Attitudes towards physical culture of female and male first-year students of chosen universities in Wrocław
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 6, Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 5A

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik
  Title: Materiał badawczy. [w:] Piłki edukacyjne "Edubal" w kształceniu zintegrowanym: raport z badań
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 88

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Metoda badawcza. [w:] Piłki edukacyjne "Edubal" w kształceniu zintegrowanym: raport z badań
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 88

 • Authors: Kamila Miłek, Julianna Orniacka, Andrzej Rokita
  Title: Opinie uczniów klas I-III i ich rodziców oraz nauczycieli kształcenia zintegrowanego na temat piłek edukacyjnych "Edubal" i ich zastosowania w zajęciach ruchowych
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 4

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Organizacja badań [w:] Piłki edukacyjne "Edubal" w kształceniu zintegrowanym: raport z badań
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 88

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik
  Title: Podsumowanie końcowe i wnioski. [w:] Piłki edukacyjne "Edubal" w kształceniu zintegrowanym: raport z badań
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 88

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik
  Title: Scenariusze zajęć ruchowych zintegrowanych z treściami przedmiotowymi. [w:] Piłki edukacyjne "Edubal" w kształceniu zintegrowanym: raport z badań
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 88

 • Authors: Beata Babińczuk, Anna Malska-Śmiałowska, Andrzej Rokita
  Title: The usage of educational balls "Edubal" in the improvement of the chosen Polish language skills of third grade primary school students
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 6, Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Wykorzystanie piłek edukacyjnych "Edubal" w realizacji kształcenia zintegrowanego
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 2, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal w klasie I szkoły podstawowej a sprawność fizyczna dzieci
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 9, Nabór i selekcja oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportowych gier z piłką

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik
  Title: Wynik badań [w:] Piłki edukacyjne "Edubal" w kształceniu zintegrowanym: raport z badań
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 88

 • Authors: Marek Lewandowski, Anna Malska-Śmiałowska, Andrzej Rokita
  Title: Zabawy i gry ruchowe z wykorzystaniem materaców
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Aiding physical activity with children aged 6
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 5B

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: First grade secondary school students' attitudes towards physical culture observed in the years 1995-2001
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): 11th annual Congress of the European College of Sport Science

 • Authors: Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: Physical fitness of children aged 6 and 7 as a measure of health
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): 11th annual Congress of the European College of Sport Science

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Postawy wobec kultury fizycznej uczniów miernikiem przygotowania młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 6

 • Authors: Eugeniusz Prystupa, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Reakcje adaptacyjne u dzieci niewidomych i niedowidzących uprawiających gry i zabawy ruchowe
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka: teoria i badania. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Authors: Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako pozytywny miernik zdrowia
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 7

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Wspomaganie aktywności fizycznej dzieci w wieku 6 lat
  Year of publication: 2006
  Numbering (annual, number, issue, part): Ogólnopolska konferencja naukowa "Uwarunkowania środowiskowe i profilaktyka chorób wieku rozwojowego"

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Ćwiczenia, zabawy i gry z piłką jako istotna część procesu wychowania
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): w: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia: metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką

 • Authors: Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: Health education and health promotion in students' opinions
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 5

 • Authors: Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: Opinia studentów studiów podyplomowych na temat konieczności dokształcania i doskonalenia zawodowego
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 7, Dydaktyka Wychowania Fizycznego

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): PNNP01705

 • Authors: Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: Poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej dziewcząt i chłopców w wieku 6 i 7 lat
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 7, Dydaktyka Wychowania Fizycznego

 • Authors: Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: Students' attitudes towards physical culture
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): 10th Annual Congress

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: The interest in sports activity among first year secondary school students in the years 1995-2001
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 1,

 • Authors: Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: The level of health and hygiene habits with girls and boys aged 5 and 6
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 5

 • Authors: Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: The level of visual and mobile coordination with girls and boys aged 6 and 7
  Year of publication: 2005
  Numbering (annual, number, issue, part): 10th Annual Congress of the European College of Sport Science

 • Authors: Marta Koszczyc, Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: Nauczyciel wychowania fizycznego jako nauczyciel zdrowia
  Year of publication: 2004
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 5, Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole

 • Authors: Marta Koszczyc, Andrzej Rokita, Agnieszka Surynt
  Title: Propozycja wykorzystania piłek edukacyjnych w procesie kształcenia i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym
  Year of publication: 2004
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 5, Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Aktywność ruchowa dziecka w wieku wczesnoszkolnym jako źródło wiedzy o nim
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): Wokół edukacji małego dziecka

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Aktywność ruchowa z piłkami jako wartość wzbogacająca wiedzę o uczniu i środek w osiąganiu różnych celów dydaktycznych
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 4, Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole

 • Authors: Eugeniusz Prystupa, Andrzej Rokita
  Title: Globalizacja pidgotovky kadriv u galuzi fizycnogo vychovannja i sportu
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): Vypusk 3, Koncepcija rozvytku galuzi fizycnogo vychovannja i sportu v Ukraini

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Piłki edukacyjne "Edubal" w kształceniu zintegrowanym
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 10

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Przygotowanie kadr do kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem aktywności ruchowej i piłek edukacyjnych
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 1

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Reforms of the educational system and modification of student education in University School of Physical Education Wrocław
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): Vypusk 7, Moloda sportyvna nauka Ukrainy.

 • Authors: Eugeniusz Prystupa, Andrzej Rokita
  Title: Tendencii pidgotovky fachivciv fizycnogo vychovannja i sportu v Evropi
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 15, Pedagogika, psichologija ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vichovannja i sportu

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: The interest in mobile activity among first year secondary school students in years 1995-2001
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): Sbornik Praci Fakulty Sportovnich Studii

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Utilisation of educational balls Edubal in the preparation of the integrated education teachers and physical education teachers who work with the children of forms I-III - own observations. [w:] Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zbirnyk naukovych prac z galuzi fizycnoi kul'tury ta sporta
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): Vypusk 7, t. 1

 • Authors: Eugeniusz Prystupa, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Vykorystannja edukacijjnych m'jaciv "Edubal" u procesi integracyjnogo vychowannja i navcannja molodsych skoljariv. [w:] Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu.
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): Vypusk 7, t. 2

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Wykorzystanie piłek edukacyjnych "Edubal" w kształceniu zintegrowanym. [w:] Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole.
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 4

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUBAL w celu przygotowania nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz nauczycieli wychowania fizycznego do pracy z dziećmi klas I-III - spostrzeżenia własne.
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 4

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową z piłką uczniów klas I liceum ogólnokształcącego w latach 1995-2001. [w:] Instrumentalne wykorzystanie gier z piłką.
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): Monografia nr 3/2003, sekcja MTNGS

 • Authors: Krzysztof Kałużny, Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania uczniów klas integracyjnych różnymi formami aktywności ruchowej z piłką. [w:] Instrumentalne wykorzystanie gier z piłką
  Year of publication: 2003
  Numbering (annual, number, issue, part): Monografia nr 3/2003, sekcja MTNGS

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Attitudes towards physical culture in Ukrainian students. [w:] Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zbiornyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): Vyp. 6, t. 1.

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Bawiąc - uczę się: piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): PP

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Działania integracyjne nauczyciela i uczniów w procesie tworzenia programu z wychowania fizycznego.
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Nowatorstwo dydaktyczne: wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 4

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Nowatorstwo dydaktyczne: wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III, cz. 2.
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): nr 10

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Projektowanie autorskiego programu z wychowania fizycznego w liceum
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): 7-8

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Vpliv misceprozivannja ucniv na zascikavlenist' ruchovoju aktivnostju. [w:] Moloda sportyvna nauka Ukrainy: zbirnyk naukowych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu
  Year of publication: 2002
  Numbering (annual, number, issue, part): Vyp. 6, t. 1.

 • Authors: Eugeniusz Bolach, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów niepełnosprawnych a planowanie zajęć z wychowania fizycznego
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Dziecko niepełnosprawne: aktywność ruchowa: działalność szkoły

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową z piłką uczniów klas I liceum ogólnokształcącego w latach 1995-1999
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): 1(3)

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Postawy wobec kultury fizycznej studentów I roku AWF
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Realisation of system assumptions for physical education classes in primary school according to students' opinions
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): Vyp. 5, t. 1, Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Realisation of system assumptions of physical education in primary school according to secondary school students' opinions and the planning of the budget of hours devoted to be classes
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): Vyp. 5, t. 1, Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Eugeniusz Bolach, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Mobile activity with the ball in physical education of handicapped persons
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): Vyp. 5, t. 2, Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Eugeniusz Bolach, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Satysfying interests in mobile activity of handicapped students in the process of upbringing and physical education
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): Vyp. 5, t. 2, Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów I klas liceum ogólnokształcącego w latach 1995-1999
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, cz. 1

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Wychowanie fizyczne wartością całego życia
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej, cz. 2

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: The timetable of physical education (PE) activities as an ezample of providing interest in moving activities for students
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 1, 10th World Congress of Sport Psychology

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Reforma systemu edukacji szansą dla kształtowania postaw wobec kultury fizycznej uczniów
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Edukacja wobec różnorodności

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Wychowanie fizyczne jako element socjalizacji dzieci
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Edukacja wobec różnorodności

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Krystyna Węgłowska-Rzepa
  Title: Sport of young people and styles of functioning in the group
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Perspectives and profiles: 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, 15th Congress of the German Society of Sport Science

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Interest in mobile activity of students in the years 1995-2000
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Perspectives and profiles: 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, 15th Congress of the German Society of Sport Science

 • Authors: Eugeniusz Bolach, Andrzej Rokita
  Title: The analysis of concentration of glucose in blood serum with disabled female contestants swimming in start groups S7 and SB7, in training microcycle of subperiod of special preparation
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Exercises, plays and games with the ball in the process of asquiring subject proficiency in mathematics in grades I-III of primary school
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Role telesne vychovy a sportu v transformujicich se zemich stredoevropskeho regionu

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów I klas liceum ogólnokształcącego a planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnośćią ruchową z piłką uczniów klas I liceum ogólnokształcącego w latach 1995-2000
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): 1(3)

 • Authors: agnieszka Lesz, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Empatia oraz zainteresowania aktywnością ruchową uczniów szkół ponadpodstawowych
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): 1(3)

 • Authors: Hussain Ali Al-Arsan, Andrzej Rokita
  Title: Wpływ różnic kulturowych na zainteresowania aktywnością ruchową z piłką uczniów
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): 1(3)

 • Authors: Ryszard Panfil, Andrzej Rokita
  Title: Gry z piłką w kulturze fizycznej, cz. 1
  Year of publication: 2001
  Numbering (annual, number, issue, part): 1(3)

 • Authors: Ryszard Panfil, Andrzej Rokita
  Title: Gry z piłką w kulturze fizycznej, cz. 2
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): 1(3)

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Aktywność ruchowa z piłką w programowaniu wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową dziewcząt I klas liceum ogólnokształcącego w latach 1995-1999
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Edward Superlak
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów VIII klas szkół podstawowych miast i wsi
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Dudkowski, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Poziom poczucia własnej wartości na lekcji wychowania fizycznego u uczniów w wieku 12-13 lat
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Krystyna Węgłowska-Rzepa
  Title: Korygowanie zachowań dzieci z nadpobudliwością psychoruchową ćwiczeniami, zabawami i grami z piłką
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, Edward Superlak, Krystyna Węgłowska-Rzepa
  Title: Uwarunkowania osobowościowo-sprawnościowe w zespole piłki siatkowej
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Planowanie budżetu godzin z wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych szansą dla kształtowania dyspozycji kierunkowych uczniów
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Wykorzystanie ćwiczeń z piłkami dla wspomagania umiejętności uczenia się
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: The interest in motorial activity among first year secondary school students in the years 1995-1999
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Proceedings of the 5 th Annual Congress of the European College of Sport Science

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Team games as an element verifying the type of self-assessment
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Proceedings of the 5 th Annual Congress of the European College of Sport Science

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Physical education as a whole life value
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Protective value of the physical activity - low level has no effect - high level is hazardous, IV International Scientific Conference

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: The interest in motorial activity among first year secondary school students in the years 1995-1999
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Protective value of the physical activity - low level has no effect - high level is hazardous, IV International Scientific Conference

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową chłopców I klas liceum ogólnokształcącego w latach 1995-1999
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Żywienie - Ruch - Zdrowie

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Metodyka zespołowych gier: przewodnik do ćwiczeń
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): skrypt

 • Authors: Michal Charvat, Andrzej Rokita
  Title: The planning of the budget of the number of physical education classes in order to satisfy interests in mobile activity of secondary school students in Brno
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Physical Education and Sport, International Scientific Conference

 • Authors: Michal Charvat, Andrzej Rokita
  Title: Etika jako soucast fair play w prostredi sportovni edukace
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Olympijske idealy v soucasnem svete

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową chłopców I klas liceum ogólnokształcącego w latach 1995-1999
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): 12

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Szkolne wychowanie fizyczne a kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego
  Year of publication: 1999
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania formami aktywności ruchowej uczniów szkół ponadpodstawowych z wybranych miast Dolnego Śląska
  Year of publication: 1999
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Ćwiczenia, zabawy i gry z piłką jako istotna część procesu wychowania
  Year of publication: 1999
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia: metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, seria C, Kultura Fizyczna

 • Authors: Gabriel Łasiński, Andrzej Rokita
  Title: Functions of the management and roles of managers in modern sport training
  Year of publication: 1999
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Wychowania Fizyczne i Sport, Modern Olympic Sport, 3 rd International Scientific Congrsss

 • Authors: Gabriel Łasiński, Andrzej Rokita
  Title: Developing a timetable of physical education (PE) activities as an experiment to stimulate interest in moyement acticity among highschool students
  Year of publication: 1999
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Sport Science '99 in Europe: proceedings of the 4 th Annual Congress of the European College of Sport Science

 • Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
  Title: Orientacja humanistyczna w kształceniu nauki w-f i w szkolnym wychowaniu fizycznym
  Year of publication: 1999
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Alternativni pohybove aktivity deti a mladeze: soubor referatu z mezinarodniho metodickeho seminare

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Planowanie budżetu godzin z wychowania fizycznego
  Year of publication: 1999
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Alternativni pohybove aktivity deti a mladeze: soubor referatu z mezinarodniho metodickeho seminare

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Konstruowanie programu z zajęć wychowania fizycznego jako przykład zaspakajania zainteresowań formami aktywności ruchowej ucznió szkół ponadpodstawowych
  Year of publication: 1998
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Moloda sportivna nauka Ukrainy

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania formami aktywności ruchowej uczniów szkół ponadpodstawowych a planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
  Year of publication: 1998
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Lekcja wychowania fizycznego, XXVI konferencja naukowo-metodyczna

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Uczeń i jego potrzeby
  Year of publication: 1998
  Numbering (annual, number, issue, part): 5

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Konstruowanie programu z zajęć wychowania fizycznego jako przykład sytuacji trudnej
  Year of publication: 1998
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Dydaktyka wychowania fizycznego, 3 międzynarodowa konferencja naukowa: Uczenie się i nauczanie w sytuacjach trudnych

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Planowanie budżetu godzin z wychowania fizycznego a zaspakajanie zainteresowań uczniów aktywnością ruchową
  Year of publication: 1998
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Planowanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego jako przykład zaspakajania zainteresowań aktywnością ruchową uczniów szkół ponadpodstawowych
  Year of publication: 1998
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Aktualne trendy w skolskej telesnej vychove na 1. stupni zakladnej skoly

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania formami aktywności ruchowej uczniów szkół ponadpodstawowych
  Year of publication: 1997
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Kultura fizyczna dzieci i młodzieży

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów szkoły średniej a planowanie i realizacja zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego
  Year of publication: 1996
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Komputerowo wspomagana metoda oceny wiadomości o sposobach rozwiązywania sytuacji podczas gry w piłkę ręczną
  Year of publication: 1995
  Numbering (annual, number, issue, part): 1-2

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Zainteresowania uczniów liceów ogólnokształcących zespołowymi grami sportowymi
  Year of publication: 1995
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie, III konferencja naukowo-metodyczna

 • Authors: Anna Malska-Śmiałowska, Andrzej Rokita
  Title: Zabawy z szarfą
  Year of publication: 2007
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży

 • Authors: Paweł Chmura, Jan Chmura, Andrzej Rokita, Maja M, Van Gent
  Title: Assessment of sprinting skill of soccer players based on straight and Zig-zag sprint tests
  Year of publication: 2018
  Numbering (annual, number, issue, part): 1

 • Authors: Grzegorz Juras, Adam Kawczyński, Bogdan Pietraszewski, Andrzej Rokita, Sławomir Winiarski
  Title: Accuracy of vertical jumps to specific heights in basketball
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Book of Abstracts of the 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science

 • Authors: Marcin Andrzejewski, Jan Chmura, Marek Konefał, Edward Kowalczuk, Andrzej Rokita
  Title: Changes of physical and technical activities in professional soccer players during a league season and with regard to the team's table ranking
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Proceedings of World Conference on Science and Soccer

 • Authors: Marcin Korbecki, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak
  Title: Fundamental movement skills of six-to seven-year-old children in the first grade of elementary school: a pilot study
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 3

 • Authors: Marcin Andrzejewski, Paweł Chmura, Jan Chmura, Marek Konefał, Edward Kowalczuk, Andrzej Rokita
  Title: March outcome, playving positions and distances covered at various speeds in match play by elite german soccer players
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Book of Abstracts of the 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science

 • Authors: Andrzej Rokita, Artur Struzik
  Title: Ocena związków pomiędzy poziomami przejawów zdolności skocznościowych i szybkościowych przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): VIII Sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych

 • Authors: Ryszard Jezierski, Marek Lewandowski, Andrzej Rokita, Adam Szymczak
  Title: Przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizcyznego realizujących program "Sprawny Dolnoślązaczek"
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): przewodnik

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak
  Title: Ruch, który rozwija - wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podsumowanie 15 lat badań
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 2

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Marcin Korbecki, Andrzej Rokita, Hans-Leo Teulings, Sara Wawrzyniak
  Title: School children's writing skills and handwriting kinematics
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): W: 18 th Conference of the International Graphonomics Society

 • Authors: Andrzej Rokita, Artur Struzik, Marta Wieczorek, Wojciech Wiliński
  Title: Siła ścisku ręki a efektywność przemieszczania się zawodników uprawiających piłkę siatkową na siedząco
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Osoby z niepełnosprawnością w sporcie

 • Authors: Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Teresa Zwierko
  Title: Visual control in basketball shooting under exertion conditions
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 3

 • Authors: Bogdan Pietraszewski, Andrzej Rokita, Artur Struzik, Jerzy Zawadzki
  Title: Application of accelerometric system for determination of stiffness during hopping
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): W: 21st Annual Congress of the European College of Sports Science

 • Authors: Paweł Chmura, Jan Chmura, Marek Konefał, Andrzej Rokita
  Title: Changes in kinematic and biochemical parameteres in soccer players taking part in repeated one-on-one matches
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): W: International Scientific Conference "Motor Control 2016"

 • Authors: Grzegorz Juras, Bogdan Pietraszewski, Andrzej Rokita, Artur Struzik
  Title: Effect of drop jump technique on the reactive strength index
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 52

 • Authors: Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Teresa Zwierko
  Title: Gaze control in basketball jump shots and free throws
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 87

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Marcin Korbecki, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak
  Title: Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 2, zeszyty edukacyjne

 • Authors: Andrzej Rokita, Artur Struzik, Jerzy Zawadzki
  Title: Różne spojrzenia na sztywność przejawianą podczas serii podskoków
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): W: VII Sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych

 • Authors: Jan Chmura, Paweł Chmura, Adam Kawczyński, Marek Konefał, Edward Kowalczuk, Krzysztof Maćkała, Dariusz Mroczek, Andrzej Rokita
  Title: The activity profile of German elite forwards with regard to match outcome
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): W: 21st Annual Congress of the European College of Sports Science

 • Authors: Marek Rejman, Andrzej Rokita, Marcin Ściślak
  Title: Wykorzystanie zainteresowania młodzieży pływaniem do realizacji celów kultury fizycznej
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): W: The 8th International Scientific Symposium Science and Swimming

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Maciej Wolny
  Title: Effect of physical exercise games and playing with Edubal educational balls on eye-hand coordination in first-year primary school children
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 3

 • Authors: Andrzej Rokita, Artur Struzik, Marta Wieczorek, Wojciech Wiliński
  Title: Hand grip strength vs. sprint effectiveness in amputeee soccer players
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 48

 • Authors: Bogdan Pietraszewski, Andrzej Rokita, Artur Struzik, Jerzy Zawadzki
  Title: Relationship between leg stiffness and drop jump height
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): W: 21st Congress of the European Society of Biomechanics

 • Authors: Andrzej Rokita, Artur Struzik
  Title: Relationship between lower limbs kinematic variables and sprint time during maximum velocity phase in team games players
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): W: I International Scientific Conference "Motor ability in sports - theoretical assumptions and practical

 • Authors: Andrzej Rokita, Artur Struzik, Marta Wieczorek, Wojciech Wiliński
  Title: Siła ścisku ręki a efektywność sprintu reprezentantów Polski w sampfutbolu (amputeee football)
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Osoby z niepełnosprawnością w sporcie

 • Authors: Marcin Korbecki, Andrzej Rokita, Krystian Rubajczyk, Kamil Świerzko
  Title: Speed abilities among athletes qualified for Lower Silesia Voivodeship Team in sports team games
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): W: I International Scientific Conference "Motor ability in sports - theoretical assumptions and practical

 • Authors: Andrzej Rokita, Artur Struzik, Jerzy Zawadzki
  Title: Sztywność kończyn dolnych i energia potencjalna w fazie zamachu a wysokość skoku CMJ
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji

 • Authors: Damian Pawlik, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak
  Title: Temporal-spatial orientation in firstgrade pupils from elementary school participating in Physical Education classes using Edubal educational balls
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): vol. 7

 • Authors: Ireneusz Lesław Cichy, Krzysztof Kałużny, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Marcin Ściślak
  Title: The level of spatial orientation and peripheral perception in young talented athletes from team games
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): W: I International Scientific Conference "Motor ability in sports - theoretical assumptions and practical

 • Authors: Paweł Chmura, Andrzej Dudkowski, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita
  Title: Velocity of moving of handball players with and without ball depending on the running route
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): W: I International Scientific Conference "Motor ability in sports - theoretical assumptions and practical

 • Authors: Kamila Grzesik, Grzegorz Krzysztof Konieczny, Andrzej Rokita, Mateusz Stawarz, Sławomir Winiarski
  Title: Związek zmiennych kinematycznych kończyn dolnych z efektywnością fazy przyspieszenia biegu sprinterskiego
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: "Edubale" - piłki, które uczą
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program Mały Mistrz

 • Authors: Ryszard Jezierski, Marek Lewandowski, Andrzej Rokita, Adam Szymczak
  Title: Przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program Mały Mistrz
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): wyd. 2

 • Authors: Damian Pawlik, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Kamil Świerzko, Sara Wawrzyniak
  Title: Reactions of the circulatory system of fourth-grade pupils in physical education lessons
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 67

 • Authors: Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Artur Struzik
  Title: Wpływ posiadania piłki na poziom zdolności szybkościowych koszykarzy
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): W: XX Konferencja Naukowa "Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych". Trening sportowy: diagnoza - projekt - kontrola

 • Authors: Andrzej Rokita
  Title: Znaczenie zajęć ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju człowieka
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program mały Mistrz

 • Authors: Wojciech Cieśliński, Juliusz Migasiewicz, Kazimierz Perechuda, Andrzej Rokita, Kazimierz Piotr Witkowski
  Title: Platforma e-AZS jako narzędzie wspomagające monitorowanie organizacji działań klubów sportowych - podejście procesowe
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): W: Międzynarodowa konferencja naukowa "Jakość w Sporcie": ekonomia, zarządzanie, kultura fizyczna, pedagogika, prawo, nauki o zdrowiu.

 • Authors: Andrzej Rokita, Marcin Ściślak, Sara Wawrzyniak
  Title: Zainteresowanie aktywnością ruchową uczniów wybranych liceów ogólnokształcących we Wrocławiu
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 43
Scientific projects participation
 • Project name: Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych
  Function name: Kierownik
  Unit providing grant: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Number: RSA2 019 52
  Year from: 2013
  Year to: 2016
  Name of research task: Celem projektu było określenie poziomu wybranych zdolności motorycznych i postrzegania peryferyjnego u młodzieży uzdolnionej sportowo zakwalifikowanej do kadr województwa dolnośląskiego w poszczególnych grach zespołowych
  Number of project agreement: 0002/RS2/2013/52
  Start year of the project: 2013
  End year of the project: 2016
  Product type: Method
  Description of the product application: Sukces sportowy każdego uczestnika gier zespołowych uzależniony jest od wielu czynników. Jednymi z kluczowych są zdolności motoryczne (kondycyjne i koordynacyjne) oraz procesy poznawcze. Zdolności koordynacyjne i kondycyjne są ze sobą powiązane, dlatego podnosząc poziom zdolności koordynacyjnych uzyskać można wzrost poziomu zdolności kondycyjnych (i na odwrót). Z tego powodu tak ważne jest monitorowanie zmian poziomu poszczególnych zdolności motorycznych u zawodników różnych gier zespołowych, które na różnych etapach szkolenia sportowego mają różne okresy rozwoju (sensytywne i krytyczne). Istnieje nadal potrzeba poszukiwania rozwiązań dotyczących diagnozowania i rozwoju zdolności motorycznych w procesie szkolenia sportowego, które wpływałyby na zwiększenie efektywności podczas rywalizacji sportowej
  Impact range of the product application: Polska
  Name of entity confirming the application: Dolnośląska Federacja Sportu
  Address of entity confirming the application: Wrocław
  Product transfer agreement: implementation agreement
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Financing: Other programs

 • Project name: Kształcenie zintegrowane z wykorzystaniem piłek edukacyjnych Edubal
  Function name: Główny wykonawca
  Unit providing grant: Komitet Badań Naukowych
  Number: 2 P05D 058 26
  Year from: 2004
  Year to: 2007
  Name of research task: Ocena efektów zastosowania autorskiego programu wykorzystania piłek edukacyjnych „Edubal” w kształceniu zintegrowanym
  Start year of the project: 2004
  End year of the project: 2007
  Product type: Method
  Description of the product application: Cele szczegółowe dotyczyły oceny przydatności piłek edukacyjnych „Edubal” w:  nabywaniu i doskonaleniu podstawowych umiejętności, tj. czytania, pisania i liczenia, przewidzianych w podstawie programowej kształcenia zintegrowanego,  rozwoju zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych dzieci w młodszym wieku szkolnym, Celem praktycznym było opracowanie, potwierdzonej naukowo, dokumentacji dotyczącej możliwości wykorzystania piłek edukacyjnych ,,Edubal” w kształceniu zintegrowanym. W projekcie zastosowano metodę eksperymentu pedagogicznego. Badania prowadzono trzy razy w roku szkolnym przez okres 3 lat na terenie 2 wrocławskich szkół podstawowych oraz w Sułowie i Czarnym Borze
  Impact range of the product application: Polska
  Name of entity confirming the application: Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze, Szkoła Podstawowa w Sułowie
  Product transfer agreement: implementation agreement
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Financing: Other programs

 • Project name: Platforma e-Akademicki Związek Sportowy (PeAZS) jako narzędzie monitorowania procesów szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych instytucji realizujących program ACSS
  Function name: Wykonawca
  Unit providing grant: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Year from: 2013
  Year to: 2016
  Start year of the project: 2013
  End year of the project: 2016
  Product type: Software
  Impact range of the product application: Polska
  Name of entity confirming the application: Klub Sportowy AZS-AWF Wrocław
  Address of entity confirming the application: Wrocław
  Product transfer agreement: licence agreement
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Financing: Other programs
Taught subjects
 • Seminarium magisterskie

 • seminarium doktorskie

 • Educational balls
Qualifications
 • Qualification type: nauczyciel wychowania fizycznego mianowany

 • Qualification type: trener piłki ręcznej II klasy

 • Qualification type: instruktor siatkówki

 • Qualification type: instruktor piłki nożnej

 • Qualification type: instruktor koszykówki

 • Qualification type: instruktor pływania

 • Qualification type: instruktor gimnastyki
Cooperation with other entities
 • Entity name: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Entity name: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Entity name: Ministerstwo Sportu i Turystyki

 • Entity name: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

 • Entity name: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Entity name: Urząd Miasta Wrocław

 • Entity name: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 • Entity name: Dolnośląska Federacja Sportu

 • Entity name: Szkolny Związek Sportowy

 • Entity name: Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk

 • Entity name: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 • Entity name: Klub Sportowy Śląsk Wrocław

 • Entity name: Klub Sportowy AZS-AWF Wrocław

 • Entity name: Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze

 • Entity name: Szkoła Podstawowa w Kołobrzegu

 • Entity name: I am KIDS w Singapurze

 • Entity name: Palos Sports w USA
Patent Year: 2002
Description: Zestaw piłek edukacyjnych. Wzór przemysłowy: WP-1797 2002 Vega Europe, Wrocław Marek Nowicki, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
Cooperation with reputable centres
 • Institution/unit name: Wisconsin River Falls University - USA
  Description: prowadzenie zajęć Educational balls

 • Institution/unit name: National Tajwan Sport University - Tajwan
  Description: prowadzenie zajęć Educational balls

 • Institution/unit name: Doutsche Sporthoschule Koeln - Niemcy
  Description: prowadzenie zajęć Educational balls

 • Institution/unit name: National Institute of Education - Singapur
  Description: prowadzenie szkolenia Educational balls
Function in the journal Journal title: Rozprawy Naukowe
Function name: redaktor tematyczny
Research results applications
 • Entity name: I am KIDS
  Description:

  prowadzenie zajęć w oparciu o wyniki badań


  Year: 2017

 • Entity name: Szkoła Podstawowa w Kołobrzegu
  Description:

  prowadzenie zajęć w oparciu o wyniki badań


  Year: 2015
Scientific stays
 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: National Instytute of Education
  Centre address: Singapur
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2017-11-26
  Visit completion date: 2017-12-04
  Additional information: Educational balls
  Country: Singapur

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Doutsche Sporthoschule Koeln
  Centre address: Niemcy
  Foreign centre: Yes
  Additional information: Educational balls 2010, 2011, 2012
  Country: Niemcy

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Wisconsin River Falls University
  Centre address: USA
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2018-04-29
  Visit completion date: 2018-04-29
  Additional information: Educational balls
  Country: USA

 • Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
  Centre name: Masarykowa Universita Brno
  Centre address: Brno
  Foreign centre: Yes
  Visit start date: 2018-03-18
  Additional information: Educational balls
  Country: Czechy
Conferences
 • Name: XX Konferencja Naukowa "Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych". Trening sportowy: diagnoza - projekt - kontrola
  Year: 2014

 • Name: Międzynarodowa konferencja naukowa "Jakość w Sporcie": ekonomia, zarządzanie, kultura fizyczna, pedagogika, prawo, nauki o zdrowiu.
  Year: 2013

 • Name: I International Scientific Conference "Motor ability in sports - theoretical assumptions and practical
  Year: 2015

 • Name: 21st Annual Congress of the European College of Sports Science
  Year: 2016

 • Name: The 8th International Scientific Symposium Science and Swimming
  Year: 2016

 • Name: 18 th Conference of the International Graphonomics Society
  Year: 2017

 • Name: 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science
  Year: 2017

 • Name: VI MIędzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych
  Year: 2012

 • Name: 15th annual Congress of the European College of Sport Science
  Year: 2010
Prizes and awards
 • Name: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Awarded places and honorary mentions: Zespołowa Nagroda II stopnia - 2016
  Description: za innowacje dydaktyczną piłki edukacyjne

 • Name: Nagroda Rektora
  Awarded places and honorary mentions: indywidualna II stopnia
  Description: za działalność naukowo - dydaktyczną

 • Name: Nagroda Rektora
  Awarded places and honorary mentions: indywidualna II stopnia
  Description: za działalność organizacyjną

 • Name: Medal Komisji Edukacji Narodowej
  Awarded places and honorary mentions: indywidualne wyróżnienie
Scientific associations
 • Name: European College of Sport Science
  International activity: Yes
  Start year: 1999

 • Name: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych
  International activity: Yes
  Function name: Vice - Prezes
  Start year: 2002

 • Name: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej
  Start year: 2002
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Andrzej Rokita
Availability date: 11-04-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Andrzej Rokita. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1927 r., nr 19 (Październik)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sokół 1906 nr 9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1887 r., nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Wychowanie fizyczne 1930 zeszyt 4

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Doświadczenie ekspercie - Sara Wawrzyniak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more