REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/338

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/338

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Justyna Andrzejewska

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Justyna Andrzejewska
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Antropometria - ocena budowy morfologicznej człowieka z uwzględnieniem płci, wieku, dyscypliny sportu
Postawa ciała - ocena posturalna i podometryczna
Skład ciała - ocena komponentów tkankowych (Polish)
Keywords "Podomery"@pl, "Antropologia fizyczna"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Justyna Andrzejewska
Specialisation: Antropologia fizyczna
Graduation university: Uniwersytet Wrocławski
Graduation field of study: Biologia
Graduation specialty: Antropologia
MSc/MA thesis title: Próba oceny stanu uzębienia i przyzębia w seriach średniowiecznych z rejonu Dolnego Śląska
Year of obtaining a master's degree: 1996
PhD dissertation title: Budowa i skład ciała a wydolność fizyczna dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-14 lat
Year of obtaining a doctoral title: 2005
Expert experience:

20-letnie doświadczenie antropometryczne w zakresie budowy ciała, postawy ciała, składu ciała.
Współpraca z przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi (Uniwersytet Przyrodniczy).

Other achievements:

Organizacja badań diagnostycznych dla jednostek edukacyjnych.
Czynna działalność w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Uniwersytetu Dzieci.

Publications
 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Marceli Krzysztoń, Jadwiga Pietraszewska, Bogdan Pietraszewski, Aleksandra Stachoń
  Title: Charakterystyka proporcji kończyny górnej zawodników strzelectwa sportowego
  Year of publication: 2014
  From page: 23
  To page: 29
  PBN: 760238

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Morphological and functional effects of the resistance training and high physical activity of recreational type of in young men Źródło: Medical and Biological Sciences
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 27
  ISSN: 1734-591X
  DOI number: 10.2478/mbs-2013-0034
  PBN: 591074
  Keywords: "Virtual Students Exchange"@pl , "studenci"@pl , "pomiary antropometryczne"@pl

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jan Chmura, Jarosław Nosal, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Characteristics of body tissue composition and functional traits in junior football players
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 14
  ISSN: 1732-3991
  DOI number: 10.2478/humo-2013-0010
  PBN: 591359
  Keywords: "Body Composition"@en , "heart rate"@en , "Football"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Wpływ aktywności fizycznej na poziom otłuszczenia młodych kobiet
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 19
  ISSN: 2083-4543
  PBN: 591427
  Keywords: "wskaźnik BMI"@pl , "WHR 1049"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Influence of physical activity on body composition and podometric features of young men
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 23
  ISSN: 1731-0652
  DOI number: 10.5604/17310652.1088495
  PBN: 592545
  Keywords: "aktywność fizyczna"@pl , "skład ciała dzieci"@pl , "Body Composition"@en , "physical activity"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Bogdan Pietraszewski, Aleksandra Stachoń
  Title: Anthropometric characteristics and lower limb power of professional female volleyball players
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 37
  ISSN: 0379-9069
  PBN: 593742
  Keywords: "Body Composition"@en , "anthropometry"@en , "Volleyball"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: The diversity of body composition, body proportions and strength abilities of female judokas in different weight categories
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 10
  ISSN: 1643-8698
  PBN: 597454
  Keywords: "Hand Strength"@en , "Somatotypes"@en , "Body Composition"@en , "anthropometry"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Tadeusz Stefaniak, Kazimierz Piotr Witkowski
  Title: Body build and the level of development of muscle strength among male jiu-jitsu competitors and strength-trained adults
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 15
  ISSN: 1732-3991
  DOI number: 10.1515/humo-2015-0002
  PBN: 600771
  Keywords: "Body Build"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Krystyna Chromik, Dariusz Harmaciński, Jarosław Wojciech Maśliński, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Tadeusz Stefaniak, Kazimierz Piotr Witkowski
  Title: Is the level of static strength and strength endurance a reflection of morphological differentiation among judo and ju-jitsu athletes?
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 10
  PBN: 616017
  Keywords: "Body Composition"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Budowa somatyczna zawodników różnych dyscyplin sportu
  Year of publication: 2013
  PBN: 620443

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Asymetria parametrów posturalnych i podometrycznych przedstawicieli służb mundurowych
  Year of publication: 2015
  PBN: 623793

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Bogdan Pietraszewski, Aleksandra Stachoń
  Title: Budowa somatyczna i proporcje ciała studentów WSOWL i zawodników strzelectwa sportowego
  Year of publication: 2015
  PBN: 623847

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Struktura morfologiczna i siła mięśni studentek WSOWL we Wrocławiu na tle rówieśniczek z uczelni sportowej
  Year of publication: 2015
  PBN: 625163

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Paweł Chmura, Andrzej Dudkowski, Marek Konefał, Marek Lucjan Popowczak, Andrzej Rokita, Kamil Świerzko
  Title: Endurance skills of young team game players
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 7
  ISSN: 2080-1297
  PBN: 670578
  Keywords: "heart rate"@en , "fermă de produse lactate"@ro , "wybór cech (feature selection)"@pl , "Physical Endurance"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Tomasz Piojda, Aleksandra Stachoń
  Title: Postawa a skład ciała dziewcząt w wieku pokwitania=Body posture vs body composition in adolescent girls
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 13
  ISSN: 2082-369X
  DOI number: 10.15584/przmed.2015.3.4
  PBN: 683976

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Charakterystyka podometryczna kobiet trenujących sporty walki
  Year of publication: 2015
  PBN: 691805

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Krystyna Chromik, Dariusz Harmaciński, Jarosław Wojciech Maśliński, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Tadeusz Stefaniak, Kazimierz Piotr Witkowski
  Title: Zmiany składu tkankowego ciała oraz siły u zawodniczek trenujących sztuki walki po okresie czteromiesięcznego treningu siłowego
  Year of publication: 2015
  PBN: 691826

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Krystyna Chromik, Dariusz Harmaciński, Jarosław Wojciech Maśliński, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Tadeusz Stefaniak, Kazimierz Piotr Witkowski
  Title: Tendencje przemian w budowie ciała zawodników uprawiających judo
  Year of publication: 2015
  PBN: 691838

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Krystyna Chromik, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Struktura somatyczna kobiet trenujących sporty walki
  Year of publication: 2015
  PBN: 691898

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: A comparative analysis of male judo and Brazilian jiu-jitsu practitioners based on motor performance and body build
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  ISSN: 2081-5735
  DOI number: 10.5604/20815735.1193158
  PBN: 728250
  Keywords: "anthropometry"@en , "Martial Arts"@en , "Muscle Strength Dynamometer"@en , "Body Composition"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Tadeusz Stefaniak
  Title: Improving body composition and strength in athletes through a 4-month combined martial arts and strength training program
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  DOI number: 10.5281/zenodo.56131
  PBN: 731054
  Keywords: "Resistance Training"@en , "Body Composition"@en , "Body Build"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Adrian Sieroń, Aleksandra Stachoń
  Title: Budowa ciała siatkarzy na różnych poziomach sportowych
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  DOI number: 10.5281/zenodo.56532
  PBN: 732649
  Keywords: "budowa ciała"@pl , "Volleyball"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Marcin Basiak, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Zmiany sekularne w budowie i proporcjach ciała piłkarzy ręcznych = Secular changes in the body build and body proportions of the handball players
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  DOI number: 10.5281/zenodo.62003
  PBN: 746792
  Keywords: "antropometria"@pl , "anthropometry"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: The differences in fat accumulation and distribution in female students according to their level of activity
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 17
  ISSN: 1732-3991
  DOI number: 10.1515/humo-2016-0009
  PBN: 750786
  Keywords: "wskaźnik BMI"@pl , "Body Composition"@en , "WHR 1049"@en , "physical activity"@en , "Adiposity"@en , "Genitalia, Female"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Krystyna Chromik, Dariusz Harmaciński, Jarosław Wojciech Maśliński, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Tadeusz Stefaniak, Kazimierz Piotr Witkowski
  Title: An analysis of the correlation between kinesthetic differentiation capacity and the maximum force level in lower limbs
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 8
  ISSN: 2080-1297
  PBN: 752460

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jarosław Wojciech Maśliński, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Tadeusz Stefaniak
  Title: The changes in body build and strength in female after a 4-month combined judo and strength training program
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 30
  ISSN: 1734-591X
  DOI number: 10.12775/MBS.2016.017
  PBN: 752696
  Keywords: "Somatotypes"@en , "Body Composition"@en , "Ćwiczenia siłowe"@pl , "Somatotypy"@pl

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Morphological optimization of female combat sports athletes as seen by the anthropologists
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 79
  ISSN: 1898-6773
  DOI number: 10.1515/anre-2016-0015
  PBN: 752731
  Keywords: "synchronized females"@en , "Body Build"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Marceli Krzysztoń, Jadwiga Pietraszewska, Bogdan Pietraszewski, Aleksandra Stachoń
  Title: Charakterystyka proporcji kończyny górnej zawodników strzelectwa sportowego
  Year of publication: 2014
  PBN: 760238

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Morphological optimization of female combat sports athletes as seen by the anthropologists
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 79

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Janina Miałkowska, Jadwiga Pietraszewska
  Title: Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-18 lat
  Year of publication: 2009
  Numbering (annual, number, issue, part): -

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska
  Title: The characteristics of selected body proportions of swimmers
  Title of source document: Science in swimming
  Year of publication: 2012
  Numbering (annual, number, issue, part): 4

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Morphological and functional effects of the resistance training and high physical activity of recreational type of in young men Źródło: Medical and Biological Sciences
  Title of source document: Medical and Biological Sciences
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 27
  ISSN: 1734-591X
  From page: 39
  To page: 45
  DOI number: 10.2478/mbs-2013-0034
  PBN: 591074
  Keywords: "Virtual Students Exchange"@pl , "studenci"@pl , "pomiary antropometryczne"@pl

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Zróżnicowanie morfologiczne zawodniczek strzelectwa sportowego
  Year of publication: 2016
  From page: 33
  To page: 40
  PBN: 808759

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Aleksandra Zagrodna
  Title: Anthropometry and serum 25-hydroxyvitamin D3 levels in elite soccer players
  Title of source document: MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG
  Year of publication: 2017
  Numbering (annual, number, issue, part): 67
  ISSN: 0007-5922
  From page: 22
  To page: 30
  PBN: 818404
  Keywords: "anthropometry"@en , "Vitamin deficiencies"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jan Chmura, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Characteristics of body tissue composition and functional traits in junior football players
  Title of source document: Human Movement
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 14
  ISSN: 1732-3991
  From page: 96
  To page: 101
  DOI number: 10.2478/humo-2013-0010
  PBN: 591359
  Keywords: "Football"@en , "Heart rate"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Wpływ aktywności fizycznej na poziom otłuszczenia młodych kobiet
  Title of source document: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 19
  ISSN: 2083-4543
  From page: 188
  To page: 192
  PBN: 591427
  Keywords: "wskaźnik BMI"@pl , "WHR 1049"@en , "Masa mięsa bez tłuszczu"@pl

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Influence of physical activity on body composition and podometric features of young men
  Title of source document: Antropomotoryka
  Year of publication: 2013
  Numbering (annual, number, issue, part): 23
  ISSN: 1731-0652
  From page: 53
  To page: 62
  DOI number: 10.5604/17310652.1088495
  PBN: 592545
  Keywords: "aktywność fizyczna"@pl , "skład ciała dzieci"@pl , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Bogdan Pietraszewski, Aleksandra Stachoń
  Title: Anthropometric characteristics and lower limb power of professional female volleyball players
  Title of source document: SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 37
  ISSN: 0379-9069
  From page: 99
  To page: 112
  PBN: 593742
  Keywords: "anthropometry"@en , "Volleyball"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: The diversity of body composition, body proportions and strength abilities of female judokas in different weight categories
  Title of source document: Archives of Budo
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 10
  ISSN: 1643-8698
  From page: 37
  To page: 46
  PBN: 597454
  Keywords: "Somatotypes"@en , "anthropometry"@en , "Hand Strengths"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Body build and the level of development of muscle strength among male jiu-jitsu competitors and strength-trained adults
  Title of source document: Human Movement
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 15
  ISSN: 1732-3991
  From page: 134
  To page: 140
  DOI number: 10.1515/humo-2015-0002
  PBN: 600771
  Keywords: "Builds, Body"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń, Kazimierz Piotr Witkowski
  Title: Is the level of static strength and strength endurance a reflection of morphological differentiation among judo and ju-jitsu athletes?
  Title of source document: Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports
  Year of publication: 2014
  Numbering (annual, number, issue, part): 10
  From page: 67
  To page: 73
  PBN: 616017

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Budowa somatyczna zawodników różnych dyscyplin sportu
  Year of publication: 2013
  From page: 511
  To page: 528
  PBN: 620443

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Asymetria parametrów posturalnych i podometrycznych przedstawicieli służb mundurowych
  Year of publication: 2015
  From page: 131
  To page: 144
  PBN: 623793

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Bogdan Pietraszewski, Aleksandra Stachoń
  Title: Budowa somatyczna i proporcje ciała studentów WSOWL i zawodników strzelectwa sportowego
  Year of publication: 2015
  From page: 17
  To page: 32
  PBN: 623847

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Struktura morfologiczna i siła mięśni studentek WSOWL we Wrocławiu na tle rówieśniczek z uczelni sportowej
  Year of publication: 2015
  From page: 71
  To page: 83
  PBN: 625163

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Paweł Chmura, Andrzej Dudkowski, Marek Konefał, Marek Lucjan Popowczak, Kamil Świerzko
  Title: Endurance skills of young team game players
  Title of source document: Baltic Journal of Health and Physical Activity
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 7
  ISSN: 2080-1297
  From page: 13
  To page: 22
  PBN: 670578
  Keywords: "fermă de produse lactate"@ro , "wybór cech (feature selection)"@pl , "Endurance Shuttle Walk Test"@en , "Heart rate"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Tomasz Piojda, Aleksandra Stachoń
  Title: Postawa a skład ciała dziewcząt w wieku pokwitania=Body posture vs body composition in adolescent girls
  Title of source document: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 13
  ISSN: 2082-369X
  From page: 232
  To page: 234
  DOI number: 10.15584/przmed.2015.3.4
  PBN: 683976

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz
  Title: Charakterystyka podometryczna kobiet trenujących sporty walki
  Year of publication: 2015
  From page: 35
  To page: 46
  PBN: 691805

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Zmiany składu tkankowego ciała oraz siły u zawodniczek trenujących sztuki walki po okresie czteromiesięcznego treningu siłowego
  Year of publication: 2015
  From page: 471
  To page: 480
  PBN: 691826

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Tendencje przemian w budowie ciała zawodników uprawiających judo
  Year of publication: 2015
  From page: 403
  To page: 411
  PBN: 691838

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Struktura somatyczna kobiet trenujących sporty walki
  Year of publication: 2015
  From page: 109
  To page: 117
  PBN: 691898

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: A comparative analysis of male judo and Brazilian jiu-jitsu practitioners based on motor performance and body build
  Title of source document: Journal of Combat Sports and Martial Arts
  Year of publication: 2015
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  ISSN: 2081-5735
  From page: 53
  To page: 58
  DOI number: 10.5604/20815735.1193158
  PBN: 728250
  Keywords: "anthropometry"@en , "Muscle Strength Dynamometer"@en , "Arts, Martial"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Improving body composition and strength in athletes through a 4-month combined martial arts and strength training program
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  From page: 445
  To page: 458
  DOI number: 10.5281/zenodo.56131
  PBN: 731054
  Keywords: "Training, Resistance"@en , "Builds, Body"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Adrian Sieroń, Aleksandra Stachoń
  Title: Budowa ciała siatkarzy na różnych poziomach sportowych
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  From page: 543
  To page: 552
  DOI number: 10.5281/zenodo.56532
  PBN: 732649
  Keywords: "budowa ciała"@pl , "Volleyball"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Marcin Basiak, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Zmiany sekularne w budowie i proporcjach ciała piłkarzy ręcznych = Secular changes in the body build and body proportions of the handball players
  Title of source document: Journal of Education, Health and Sport
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 6
  From page: 367
  To page: 378
  DOI number: 10.5281/zenodo.62003
  PBN: 746792
  Keywords: "antropometria"@pl , "anthropometry"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: The differences in fat accumulation and distribution in female students according to their level of activity
  Title of source document: Human Movement
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 17
  ISSN: 1732-3991
  From page: 87
  To page: 93
  DOI number: 10.1515/humo-2016-0009
  PBN: 750786
  Keywords: "wskaźnik BMI"@pl , "WHR 1049"@en , "Adiposity"@en , "Female Genital Organs"@en , "work (physical activity)"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: The changes in body build and strength in female after a 4-month combined judo and strength training program
  Title of source document: Medical and Biological Sciences
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 30
  ISSN: 1734-591X
  From page: 43
  To page: 49
  DOI number: 10.12775/MBS.2016.017
  PBN: 752696
  Keywords: "Ćwiczenia siłowe"@pl , "Somatotype"@en

 • Authors: Justyna Andrzejewska, Anna Burdukiewicz, Jadwiga Pietraszewska, Aleksandra Stachoń
  Title: Morphological optimization of female combat sports athletes as seen by the anthropologists
  Title of source document: Anthropological Review
  Year of publication: 2016
  Numbering (annual, number, issue, part): 79
  ISSN: 1898-6773
  From page: 201
  To page: 210
  DOI number: 10.1515/anre-2016-0015
  PBN: 752731
  Keywords: "Builds, Body"@en , "Females"@en
Scientific projects participation
 • Project name: Poziom rozwoju siły mięśniowej u przedstawicieli sportów walki i sportów siłowych w aspekcie zmienności ich struktury morfologicznej
  Function name: wykonawca
  Unit providing grant: MNiSW
  Number: NRSA1001551
  Year from: 2013
  Name of research task: Zmienność morfologiczna
  Product type: Other
  Description of the product application: Ocena poziomu rozwoju siły mięśniowej pośród przedstawicieli sportów walki oraz sportów siłowych z uwzględnieniem zmienności struktury morfologicznej badanych zawodników. Tak przeprowadzona analiza ma szerokie zastosowanie aplikacyjne ze względu na precyzję wykonania, co jest doskonałym punktem odniesienia oraz uzupełnieniem pracy trenerów czy instruktorów określonych dyscyplin sportowych.
  Impact range of the product application: Artykuły zostały opublikowane w recenzowanych periodykach. Efekty prac zostały zaprezentowane na wielu konferencjach naukowych, także o zasięgu międzynarodowym.
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

 • Project name: Populacja dzieci wiejskich w badaniach długofalowych. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowanie rozwoju morfologicznego, sprawności i wydolności fizycznej
  Function name: Wykonawca
  Unit providing grant: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Number: S 405.067.06
  Name of research task: Ocena uwarunkowań rozwoju morfologicznego, sprawności i wydolności fizycznej dzieci zamieszkujących środowisko wiejskie.
  Start year of the project: 1994
  End year of the project: 1996
  Discipline: dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

 • Project name: Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych
  Function name: Koordynator pomiarów somatycznych
  Unit providing grant: Rozwój Sportu Akademickiego
  Number: 0002/RS2/2013/52
  Year from: 2013
  Name of research task: Ocena budowy somatycznej zawodników gier zespołowych
  Description of the product application: Badania miały na celu stworzenia nowoczesnej i aktualnej bazy danych, która będzie wykorzystywana przez trenerów zajmujących się szkoleniem kadr na różnych etapach szkolenia treningowego.
  Impact range of the product application: Uzyskane wyniki prezentowano podczas konferencji naukowych oraz publikowano w czasopismach naukowych.
  Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Taught subjects
 • Antropologia

 • Antropologia kulturowa

 • Antropologia ontogenetyczna

 • Kontrola auksologiczna

 • Morfologiczne i biologiczne podstawy sportu

 • Biometria
Taught instructor courses
 • Course name: Kurs instruktorski dla strzelców sportowych
  Course organizer: Polski związek strzelectwa sportowego

 • Course name: Kurs instruktorski dla piłkaży nożnych
  Course organizer: Polski związek piłki nożnej

 • Course name: Kurs instruktorski dla przedstawicieli wybranych dyscyplin sportowych: jeźdzcy, piłkarze nożni, sporty walki
  Course organizer: Ośrodek doskonalenia kadr AWF Wrocław
Qualifications
 • Qualification type: Doktor nauk o kulturze fizycznej
  Description: Analiza zmienności morfologicznej ludzi

 • Qualification type: Magister nauk przyrodniczych
  Description: Kierunek: biologia, Specjalizacja: antropologia
Cooperation with other entities
 • Entity name: Uniwersytet Dzieci
  Scope: Zajęcia warsztatowe: 2012 rok - Ile matematyki jest w człowieku? 2013 rok - Dlaczego ludzie różnią się od siebie?

 • Entity name: Dolnośląski Festiwal Nauki
  Scope: Coroczne, czynne uczestnictwo we wrocławskiej edycji Festiwalu Nauki. Prowadzenie warsztatów i pomiarów w zakresie postawy ciała.

 • Entity name: Wydział Zdrowia i Spraw Spoełecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
  Year from: 2015
  Scope: Uczestnictwo w IV Olimpiadzie "Asy zdrowia" organizowanej przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Research results application Entity name: Normy dla dzieci wrocławskich
Description:

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży wrocławskiej w wieku 7-18 lat


Year: 2009
Scientific stay Discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Centre name: Uniwersytet w Ostrawie
Centre address: Pedagogicka Fakulta Verenska 40a, 702 00 Ostrava, Czech Republic
Foreign centre: Yes
Visit start date: 2017-02-13
Visit completion date: 2017-02-17
Country: Czechy
Research results commercialization
 • Year: 2017
  Description: Analiza somatyczna bramkarzy Zagłębia Lubin

 • Year: 2013
  Description: Pomiary składu tkankowego ciała piłkarzy nożnych wrocławskiego klubu piłkarskiego ekstraklasy Śląsk Wrocław
Conferences
 • Name: Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy
  Description: Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Tytuł wystąpienia: Postawa ciała dzieci wrocławskich
  Year: 1997

 • Name: Antropologia u schyłku wieku
  Description: Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Tytuł wystąpienia: Dojrzałość biologiczna dziewcząt w aspekcie składu ciała
  Year: 1999

 • Name: Auksologia a Promocja Zdrowia
  Description: II ogólnopolska konferencja naukowa. Tytuł wystąpienia: Somatyczne uwarunkowania wydolności fizycznej dzieci wrocławski w wieku 7-14 lat
  Year: 1999

 • Name: Konferencja Naukowa
  Description: Tytuł wystąpienia: Postawa ciała a budowa somatyczna studentek i studentów AWF we Wrocławiu
  Year: 2001

 • Name: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych
  Description: AWF Poznań. Tytuł wystąpienia: Rozwój zdolności siłowych u dzieci wiejskich w okresie wczesnoszkolnym na tle zmian morfologicznych
  Year: 2004

 • Name: Physical education and sport
  Description: International Scientific Conference. Tytuł wystąpienia: Somatotype and muscle strenght of rural youth during adolescency
  Year: 2004

 • Name: Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju fizycznym Człowieka
  Description: Tytuł wystąpienia: Skład tkankowy młodych pływaków
  Year: 2007

 • Name: XLI Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
  Description: Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Tytuł wystąpienia: Zmienność podłużnego wysklepienia stóp dzieci w 12 i 13 roku życia z terenu Wrocławia
  Year: 2007

 • Name: Physical Education and Sport Research, Aging and Physical Activity
  Description: Tytuł wystąpienia: Biologiczne wskaźniki starzenia się kobiet na tle aktywności fizycznej i trybu życia
  Year: 2009

 • Name: XLV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
  Description: Tytuł wystąpienia: Bilateralna asymetria w ocenie posturalnej i podometrycznej, w ujęciu płciowym
  Year: 2015

 • Name: XLVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA
  Description: Tytuł wystąpienia: Koślawość palucha w zależności od uprawianej dyscypliny sportu pośród kobiet
  Year: 2017

 • Name: Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu
  Description: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Tytuł wystąpienia: Asymetry of postural and podometric features of uniformed services
  Year: 2015

 • Name: 3'rd World scientific congress of combat sports and martial arts
  Description: Tytuł wystąpienia: The foot structure of contestants in Martial Arts
  Year: 2014

 • Name: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego
  Description: Temat wystąpienia: Charakterystyka podometryczna kobiet trenujących sporty walki
  Year: 2014

 • Name: XLIV Konferencja PTA
  Description: Tytuł wystąpienia: Wpływ ukształtowania stóp na kontuzje kończyn dolnych zawodników ekstraklasy piłki nożnej
  Year: 2013

 • Name: Zróżnicowanie aktywności fizycznej społeczeństw
  Description: Międzynarodowa konferencja naukowa. Tytuł wystąpienia: Wpływ aktywności fizycznej młodych mężczyzn na skład ciała i ukształtowanie stóp
  Year: 2012

 • Name: Antropologia 2000
  Description: Międzynarodowy Kongres. Tytuł wystąpienia: The level of physical endurance in the aspect of development of body's tissue components
  Year: 2000

 • Name: Człowiek między biologia a kulturą
  Description: Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Tytuł wystąpienia: "Postawa i budowa ciała studentów uprawiających piłkę nożną"
  Year: 2001

 • Name: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
  Description: Konferencja naukowa Instytutu medycyny wsi w Lublinie. Tytuł wystąpienia: Częstość występowania bocznych skrzywień kręgosłup u dzieci ze wsi Dolnego Śląska
  Year: 2002

 • Name: Sport Kinetics
  Description: 8'th international scientific conference. Tytuł wystąpienia: Motor predispositions vs morphological build and body posture in 15 years old youth from Wroclaw
  Year: 2000

 • Name: New horizons
  Description: 24'th international council for physical activity and fitness research symposium. Tytuł wystąpienia: The cluster analysis of morphological and functinal traits in boys aged 7-14
  Year: 2006

 • Name: Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży
  Description: Tytuł wystąpienia: Postawa ciała i budowa somatyczna studentek AWF we Wrocławiu
  Year: 2005

 • Name: XLII konferencja PTA
  Description: Tytuł wystąpienia: Ocena wysklepienia stóp zawodników uprawiających judo
  Year: 2009

 • Name: XLIII Konferencja PTA
  Description: Tytuł wystąpienia: Zastosowanie podoskopu w ocenie podometrycznej dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnością intelektualną
  Year: 2011

 • Name: Skład ciała człowieka w świetle bioimpedancji
  Description: Temat wystąpienia: Zróżnicowanie składu ciała zawodników reprezentujących różne dyscypliny sportowe
  Year: 1997

 • Name: The 13'th International Congress on Sport Sciences for Students
  Description: Tytuł wystąpienia: The body posture of male students of University of Physical Education
  Year: 1998
Scientific association Name: Polskie Towarzystwo Antropologiczne
Function name: skarbnik oddziału wrocławskiego
Start year: 2015
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Justyna Andrzejewska
Availability date: 14-12-2017
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Eksperci AWF Wrocław

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Justyna Andrzejewska. [ekspert] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_AWF_WROCŁAW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources