REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49952

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49952

Resource type: ekspert

dr inż. arch. Jerzy Łątka - ekspert w dziedzinie architektury

Resource metadata

Title dr inż. arch. Jerzy Łątka - ekspert w dziedzinie architektury
Persons Partner: Politechnika Wrocławska
Description Doświadczenie eksperckie w obszarach: architektura, architektura mieszkaniowa, architektura pomocowa, innowacyjne materiały w architekturze, papier w architekturze, tektura, architektura zrównoważona, obiekty tymczasowe, pawilony, architektura społecznie zaangażowana. (Polski)
Keywords "architektura pomocowa"@pl, "architektura zrównoważona"@pl, "architektura mieszkaniowa"@pl, "Tektura"@pl, "architektura papierowa"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: ogół społeczeństwa, administracja publiczna, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy
Information on harmful content: No
Characteristics Osoba: Jerzy Franciszek Łątka
Specjalizacja: architektura i urbanistyka
Ukończona uczelnia: Politechnika Wrocławska (mgr inż. arch) , Uniwersytet Techniczny w Delft (dr)
Ukończony kierunek: architektura
Specjalność: architektura i urbanistyka
Tytuł pracy magisterskiej: Architektura wykluczonych. Struktura bezdomności w mieście.
Rok obrony pracy magisterskiej: 2009
Tytuł rozprawy doktorskiej: Paper in architecture. Research by design engineering and prototyping.
Rok obrony rozprawy doktorskiej: 2017
Doświadczenie eksperckie:

Od 03.2019 członek Komisji Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław; od 10.2018 - członek współzałożyciel i członek grupy badawczo dydaktycznej Form Factory (wraz z dr. Mauricio Morales-Beltramem z Yasar University w Izmirze oraz ir. Peterem Eigenraamem z TU Delft); od 01.2017 - zaproszony do współpracy jako partner, przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej w projekcie badawczym BAMP - Bauen met Papier (budowanie z papieru) na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt;od 2007 - założyciel, prezes (2007 - 2011) i opiekun (2011 – obecnie) Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego, Politechnika Wrocławska. KN HŚM otrzymało w roku 2019 tytuł „Wyróżniającego się Koła Naukowego pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej”; od 2016 - główny organizator Letniej Szkoły Architektury organizowanej we współpracy z Politechniką Wrocławska oraz TU Delft: Living Unit 2016, Work&Chill 2017, Nomadic Design 2018, POP-UP 2019 (www.ssa.pwr.edu.pl); 01.2017 - 11.2017 - członek Komitetu Innowacyjności, w projekcie Innowacje w Architekturze, Architektura Murator (http://architektura.muratorplus.pl/innowacje-w-architekturze/#komitet); 02.2018 - 05.2018 - jeden z Liderów merytorycznych spotkania/ konferencji Młodzi do Łodzi organizowanego przez Architekturę Murator dla architektów przed 40 rokiem życia (http://architektura.muratorplus.pl/inicjatywy/mlodzi-do-lodzi-2018-ogolnopolskie-spotkanie-mlodych-architektow_8480.html); 01.2017 - 04.2018 - nauczyciel akademicki na kursie Technoledge, Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft (https://www.youtube.com/watch?v=CKxOrrAlSog&t=17s); 2014/15, 2016/17 - opiekun naukowy (research mentor) dwóch prac magisterskich powstałych na Wydziale Architektury TU Delft: Refugee City autor: Twana Gul, Refugee influx. Using the existing buildings to house asylum seekers, autorka: Naisa Al Kailany; 2012, 2014, 2015 - nauczyciel akademicki na kursie Bucky Lab na Wydziale Architektury TU Delft (www.buckylab.blogspot.com)

Inne osiągnięcia:

Przebieg kariery naukowej: 03. 2019 - obecnie Post-doc Institute of Structural Mechanics + Design, TU Darmstadt; 03.2018 - obecnie Asystent naukowo – dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; 04.2017 - 03.2018 Professional based teacher na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 04.2014 - 12.2017 Doktorant na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 04.2013 - 09.2013 Podyplomowy kurs w Studio Shigeru Bana na Uniwersytecie sztuki i Designu w Kioto w Japonii; 09.2012 - 03.2013 Wizytujący naukowiec na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft; 10.2011 - 08.2012 Studia na Wydziale Wnętrz i Wzornictwa Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu (przerwane ze względu na wyjazd do Holandii na TU Delft); 11. 2009 - 09.2015 - Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej; 10.2002 - 10.2009 Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Doświadczenie projektowe: 05. 2015 - obecnie - Właściciel - archi-tektura.eu - platforma projektowo-badawcza architektury papierowej (www.archi-tektura.eu), Wrocław, Polska; Delft, Holandia; 08. 2013 - 12.2013 - Członek zespołu projektowego oraz wykonawczego przedszkola pomocowego w Chinach, Shigeru Ban Architects, Voluntary Archi¬tects Network (www.shigerubanarchitects.com), Tokio, Japonia oraz Yaan, Chiny; 12.2011 - 08.2012 - Asystent architekta Sky Project, Wrocław, Polska; 07.2011 - 09.2011 - Asystent architekta oraz asystent konsula, Zeev Baran Architect, Konsulat Honorowy Generalny RP w Jerozolimie, Izrael; 11.2010 - 05.2011 - Asystent architekta , Brach Pracownia Projektowa, Wrocław, Polska; 07.2008 - 09.2008 - Asystent architekta, Adams and Collingwood Architects, Londyn Wielka Brytania; 07.2007 - 09.2007 - Asystent architekta, ZIP Studio, Bukareszt, Rumunia; 01.2007 - 06.2007 - Asystent architekta, Horn Architekci, Wrocław, Polska; 10.2005 - 03.2006 - Asystent architekta, OKM Architects, Galway, Irlandia

Participation in a scientific project Nazwa projektu naukowego: Zukunftbau Project, Notunterkünfte aus Papier. Leichte, mobile, einfach zu installierende Wohnräume für Katastrophen und unerwartete demografische Veränderungen.
Pełniona funkcja: członek zespołu
Jednostka przyznająca grant: Bundeninstitut fur Bau, Stadt und Raumforschung (BBSR),
Rok od: 2019
Rok do: 2020
Rok rozpoczęcia projektu: 2019
Rok zakończenia projektu: 2020
Rodzaj produktu: Wynalazek
Opis aplikacji produktu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac projektowych, badawczych i rozwojowych nad systemem konstrukcyjnym wykonanym z elementów tekturowych. Opracowany system będzie miał zastosowanie praktyczne w postaci systemu konstrukcyjnego do budowania mieszkań pomocowych dla uchodźców przebywających na terenie Niemiec oraz innych krajów europejskich i światowych (Holandia, Grecja, Włochy, Turcja, kraje Bliskiego Wschodu i Afryki). Efektem projektu będzie realizacja prototypowej jednostki o powierzchni ok. 20 . kw. która zostanie wybudowana na terenie Niemiec w mieście Darmstadt a następnie zostanie poddana testom z zakresu wytrzymałości (pełzanie materiału w okresie rocznym), wodoodporności, termoizolacyjności i izolacyjności akustycznej. Jednostka mieszkalna będzie służyła jako dom pokazowy z możliwością zamieszkania w niej przez przybywających na Uniwersytet Techniczny w Darmstadt gości.
Zasięg oddziaływania aplikacji produktu: międzynarodowy
Nazwa podmiotu potwierdzającego aplikację: TU Darmstadt
Dyscyplina: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Finansowanie: Inne programy
Subjects taught at university
 • ProtoLAB

 • projektowanie architektoniczne 3 - projektowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej

 • projektowanie architektoniczne 2 - projektowanie budynków użyteczności publicznej

 • projektowanie architektoniczne 1 - projektowanie budynków jednorodzinnych
Cooperation with reputable centres
 • Nazwa instytucji/jednostki: Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft
  Opis: Współpraca z Wydziałem Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft, jednym z trzech najlepszych wydziałów architektury na świecie. Współpraca polega na wspólnych przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznym m.in. w formie warsztatów (Summer School of Architecture 2016, 2017, 2019 we Wrocławiu, warsztaty Technoledge we Wrocławiu, warsztaty Form Factory w Izmirze) czy udziału w konferencjach naukowych (eCAADe 2018, SEMC 2020). Współpraca sformalizowana została zatrudnieniem Wnioskodawcy na Wydziale Architektury TU Delft na stanowisku "professional based teacher" na okres 1 Kwietnia 2017 - 1 lutego 2019.

 • Nazwa instytucji/jednostki: Instytut Mechaniki Konstrukcji i Projektowania Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt
  Opis: Współpraca z Instytutem Mechaniki Konstrukcji i Projektowania Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt (Institute of Structural Mechanics and Design). Współpraca rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy powołany został na TU Darmstadt zespół w ramach projektu BAMP (Bauen mit Papier - budowanie z papieru). Jeden z liderów projektu prof. Ulrich Knaack zaprosił wnioskodawcę jako partnera strategicznego do udziału w projekcie. W ramach współpracy przeprowadzane są wspólne seminaria naukowe, prowadzone projektu badawcze (np. Zukunftbau Project) organizowane warsztaty w czasie których powstają eksperymentalne projekty z wykorzystaniem papieru jako tworzywa architektonicznego a także wymiana akademicka. Na bazie rozpoczętej współpracy Wnioskodawca otrzymał stypendium z programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazd badawczy i prowadzenie zajęć na Uniwersytecie technicznym w Darmstadt.
Research stays
 • Dyscyplina: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
  Nazwa ośrodka: Delft University of Technology
  Adres ośrodka: Faculteit Bouwkunde (Gebouw 8) Julianalaan 134 2628 BL Delft, Holandia
  Ośrodek zagraniczny: Yes
  Data rozpoczęcia wizyty: 2015-04-01
  Data zakończenia wizyty: 2018-02-28
  Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking): Wydział Architektury
  Kraj: Holandia

 • Dyscyplina: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
  Nazwa ośrodka: Darmstadt University of Technology
  Adres ośrodka: L5|06 6.Stock Franziska-Braun-Straße 3 64287 Darmstadt
  Ośrodek zagraniczny: Yes
  Data rozpoczęcia wizyty: 2019-03-01
  Data zakończenia wizyty: 2020-02-29
  Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking): Institute of Structural Mechanics + Design
  Kraj: Niemcy

 • Dyscyplina: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
  Nazwa ośrodka: Delft University of Technology
  Adres ośrodka: Faculteit Bouwkunde (Gebouw 8) Julianalaan 134 2628 BL Delft, Holandia
  Data rozpoczęcia wizyty: 2012-09-01
  Data zakończenia wizyty: 2013-02-28
  Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking): Wydział Architektury
  Kraj: Holandia

 • Dyscyplina: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
  Nazwa ośrodka: Kyoto University of Art and Design
  Adres ośrodka: Japonia, 〒606-8271 Kyoto, Sakyo Ward
  Ośrodek zagraniczny: Yes
  Data rozpoczęcia wizyty: 2013-04-02
  Data zakończenia wizyty: 2013-07-31
  Dodatkowe informacje: Prowadzone badania naukowe w studio Shigeru Bana
  Kraj: Japonia
Conferences
 • Nazwa: IASS 2015, Future Visions
  Opis: Amsterdam, Niemcy
  Rok: 2015

 • Nazwa: INPAP 2015
  Opis: Gniew, Polska
  Rok: 2015

 • Nazwa: European Paper Week Paper Industry 4.0
  Opis: Bruksela, Belgia
  Rok: 2015

 • Nazwa: Industry meets science / science meets industry
  Opis: Holandia (Niderlandy), Arnhem
  Rok: 2016

 • Nazwa: Explore Lab - Design with natural and biodegrable materials
  Opis: Delft, Holandia
  Rok: 2017

 • Nazwa: Affordable Housing Forum
  Opis: Warszawa, Polska
  Rok: 2017

 • Nazwa: 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
  Opis: Krynica, Polska
  Rok: 2017

 • Nazwa: ASS 2017: Interfaces - Architecture. Engineering. Science
  Opis: Hamburg, Niemcy
  Rok: 2017

 • Nazwa: European Paper Week Sense the Future
  Opis: Bruksela, Belgia
  Rok: 2017

 • Nazwa: Masterclass Recycling versus Recyclability
  Opis: Holandia (Niderlandy), Arhnem
  Rok: 2018

 • Nazwa: BAMP! VEANSTALTUNGSPLANUNG
  Opis: Niemcy, Trifles
  Rok: 2018

 • Nazwa: International Scientific Conference Theory of Habitat: Contemporary Context
  Opis: Politechnika Wrocławska
  Rok: 2018

 • Nazwa: Innovative Structural Systems in Architecture
  Opis: Komisja Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław
  Rok: 2018

 • Nazwa: Nauka Innowacje Biznes
  Opis: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko - Biała
  Rok: 2018

 • Nazwa: 21st General Assembly of the International Experts Heritage as a Builder of Peace
  Opis: Florence, Italy
  Rok: 2019

 • Nazwa: International Conference on Structures and Architecture
  Opis: Lisbona, Portugalia
  Rok: 2019
Award and honorary mention Nazwa: FutuWro , Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Zajęte miejsce lub wyróżnienie: 1 miejsce w konkursie FutuWro
Scientific societies
 • Nazwa: Komisja Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, o. Wrocław
  Rok rozpoczęcia: 2019

 • Nazwa: International Assosiation for Shell and Spatial Structures
  Działalność międzynarodowa: Yes
  Pełniona funkcja: członek organizacji
  Rok rozpoczęcia: 2015
  Rok zakończenia: 2017

 • Nazwa: International Association of Structures and Architecture
  Działalność międzynarodowa: Yes
  Pełniona funkcja: członek organizacji
  Rok rozpoczęcia: 2019
License CC BY-SA 4.0
Technical information Deponent: Jerzy Łątka
Availability date: 13-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej , Kolekcja e-Badania PWr , Kolekcja e-Eksperci PWr

Citation

Copied

dr inż. arch. Jerzy Łątka - ekspert w dziedzinie architektury. [ekspert] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Domek z Kart

Jerzy Łątka, praca artystyczna, architektoniczna, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

House of Cards

Jerzy Łątka, praca artystyczna, architektoniczna, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Dome&Stick - prototype of transportable emergency structure

Jerzy Łątka, Marcel Bilow, Ewa Hejducka, Yayun Liu, Zuzanna Robutka, Tommaso Venturini, Jeroen Wassing, praca artystyczna, architektoniczna, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Pawilon pamięci Zbigniewa Herberta zrealizowany w ramach kursu Proto LAB na Politechnice Wrocławskiej

Jerzy Łątka, Romuald Tarczewski, praca artystyczna, architektoniczna, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Cubic Shelter - an emergency solution for victims of human-made and natural disasters

Jerzy Łątka, Marcel Bilow, Emilia Karwowska-Łasocha, Dina Cheliadina, Maja Berlińska, Marta Jastrzębska, Wietse Elswijk, praca artystyczna, architektoniczna, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Octagon - modular emergency shelter

Jerzy Łątka, Marcel Bilow, Anna Wikiera, Katarzyna Dominiak, Aleksandra Nowotniak, Justyna Romanowska, Dorota Ręcławowicz, praca artystyczna, architektoniczna, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more