ZGŁOŚ PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

ODSYŁACZEicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/45254

Resource type: czasopismo

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 144, październik 2005

Report a problem Links
Widok

Resource metadata

Title Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 144, październik 2005
Persons Co-creators: Małgorzata Wanke-Jakubowska (Redaktor), Maria Wanke-Jerie (Redaktor)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Miesięcznik informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, poruszający ważne, bieżące problemy społeczności akademickiej.
Prezentowany numer zawiera m.in. rozmowę z prof. Romanem Kołaczem, prorektorem ds współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni o programach międzynarodowych, funduszach strukturalnych i strategii rozwoju uczelni oraz stanowisko Polskiej Akademii Nauk wobec priorytetów w sferze nauki, edukacji i kultury w odniesieniu do wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. (Polski)
Comments: 42. Głos Uczelni
Keywords "finansowanie nauki"@pl, "Konferencje"@pl, "Posiedzenie Senatu AR"@pl, "Kierunki rozwoju uczelni"@pl, "współpraca z zagranicą"@pl
Classification Resource type: czasopismo
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych (2018)
Destination group: ogół społeczeństwa
Information on harmful content: No
Characteristics Czas wydania: 2005
Numeracja (rocznik, numer, zeszyt): Nr 144
Miejsce wydania: Wrocław
Wydawca: Akademia Rolnicza (Wrocław)
Częstotliwość: miesięcznik
Liczba stron: 28
Język zasobu: Polski
IDs: ISSN: 1233-4790
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Deponent: Barbara Barańska-Malinowska
Availability date: 12-06-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 144, październik 2005. [czasopismo] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 145, listopad 2005

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 147, styczeń 2006

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 112, listopad 2002

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 142, lipiec 2005

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 82, luty 2000

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 52, maj 1997

czasopismo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk społecznych (2018)

See more