REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/27845

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27845

Resource type: 3D, foto360

Model 3D teodolitu Carl Zeiss Jena Theo-010

Widok

Resource metadata

Title Model 3D teodolitu Carl Zeiss Jena Theo-010
Persons Authors: Piotr Kubiś
Cocreators: Jakub Łuczak (Inna)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Teodolit Carl Zeiss Jena Theo-010.
Kraj produkcji: Niemcy (NRD).
Okres produkcji: lata 70. XX wieku.
Przeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych. (Polski)
Comments: 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
Keywords "teodolit"@pl, "pomiary geodezyjne"@pl, "Geodezja"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania skanu/foto: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czas powstania skanu/foto: 2018
Model skanera lub aparatu fotograficznego: Creaform Handy SCAN 300
Użyte oprogramowanie: VXelements, Geomagic Wrap 2017
Miejsce powstania obiektu: Niemcy (NRD)
Czas powstania obiektu: lata 70. XX w.
Producent zeskanowanego obiektu: Carl Zeiss Jena
Materiał obiektu: metal
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Łuczak
Availability date: 23-01-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Kubiś. Model 3D teodolitu Carl Zeiss Jena Theo-010. [3D, foto360] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Plansza edukacyjna dot. teodolitu Wild Heerbrugg

Sylwia Marczak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Model 3D teodolitu optycznego Dahlta 010A

Paweł Filipiak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu T-2

Sylwia Marczak, Stanisław Rogowski, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fotografia obrotowa teodolitu optycznego Dahlta 010A

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fotografia obrotowa libelli nasadkowej do teodolitu Th2 Freiberg

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu optycznego Dahlta 010B

Sylwia Marczak, Stanisław Rogowski, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more