REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/64235

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/64235

Resource type: photo

Park Nauki w Grenadzie - wnętrze (738)

View

Resource metadata

Title Park Nauki w Grenadzie - wnętrze (738)
Title variant: Granada Science Park - an interior (738)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Park Nauki w Grenadzie został zaprojektowany przez zespół architektów Ferrater + Jimenez Brasa jako rozbudowa istniejącego Parku Nauki nad rzeką Genil. Istniejące obiekty zostały nakryte białym, częściowo transparentnym białym dachem, którego lekka forma nadaje całej strukturze swobodny i spontaniczny charakter. Poszczególne fragmenty dotychczasowego muzeum połączono nieznacznie zdekonstruowaną wizją krajobrazu górskiego w okolicach Grenady. Dwuwarstwowa trójwymiarowa struktura zadaszenia stanowi jednocześnie osłonę dla infrastruktury technicznej, w tym systemu odprowadzania wody. (Polish)
Description in another language: The project Granada Science Park was designed Ferrater + Jimenez Brasa as an extension of the previously created Science Park in Granada, by the Genil river. The existing buildings were covered with the partially transparent white roof, whose light form gives the whole structure a free and spontaneous character. The individual fragments of the existing museum have been connected with a slightly deconstructed vision of the mountain landscape around Granada. The double layer, tridimensional structure of the roof encloses the technical infrastructure, including the water drainage system. (English)
Keywords "UNESCO"@pl, "Grenada"@pl, "Hiszpania"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "architektura historyczna"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Grenada, Hiszpania
Creation time: 2009
Series name: Architektura europejska, architektura współczesna, Hiszpania, Grenada
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 18-10-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Park Nauki w Grenadzie - wnętrze (738). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pałace Nasrydów - Alhambra (502)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Pałac Targów i Kongresów w Maladze (815)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Pałac Stockleta. Detal fasady (424)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dalsze losy radzieckiego konstruktywizmu

Barbara Widera, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Hôtel Tassel. Garderoba, detal (241)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Generalife - Alhambra, Granada (632)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more