REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/48621

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48621

Resource type: book

Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku

Resource metadata

Title Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku
Persons Authors: Stanisław Rospond
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl/ (Polish)
Keywords "etymologia"@pl, "rekord bibliograficzny"@pl, "nazewnictwo miejscowości"@pl, "etymologia"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Time of publication: 1964
Number of pages: 214
Series name: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
Numbering: Seria A. Nr 89
Resource language: Polish
Shortened name: Ros
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 22-01-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Stanisław Rospond. Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach

Jerzy Samuel Bandtkie, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego

Józef Domański, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Polskie nazwy miejscowe powiatu złotoryjskiego

Józef Domański, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Místní jména na Moravě a ve Slezsku I A-L

Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Powiat Legnica. Województwo wrocławskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku (część 2)

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

See more