REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/30239

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30239

Resource type: kod źródłowy

Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania

Report a problem Links
Widok

Resource metadata

Title Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania
Persons Authors: Adrian Zakrzewski
Partner: Politechnika Wrocławska
Description Skrypt programu pozwala na konwersję surowych wyników analiz numerycznych do postaci umożliwiającej wizualizację danych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania.
Plik wynikowy obejmuje zestawienie wartości grupowych współczynników załamania uzyskanych dla 13 pasma fotonicznego i wartości wektora falowego k=0.45. (Polski)
Keywords "analiza numeryczna"@pl, "kryształ fotoniczny"@pl
Classification Resource type: kod źródłowy
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: naukowcy
Information on harmful content: No
Characteristics Język programowania: Bash
License CC BY-SA 4.0
Technical information Deponent: Adrian Zakrzewski
Availability date: 09-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Adrian Zakrzewski. Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania. [kod źródłowy] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.15 i r=0.15

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.15 i r=0.16

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Surowy wynik analizy numerycznej (LDIDR_BD) dla wartości parametrów R=0.15 i r=0.17

Adrian Zakrzewski, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more