REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/420

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/420

Resource type: praca dyplomowa

Sprawność fizyczna, ogólna koordynacja ciała i kompetencje edukacyjne uczniów I klasy szkoły podstawowej prowadzonych programem tradycyjnym i nietradycyjnym

Widok

Resource metadata

Title Sprawność fizyczna, ogólna koordynacja ciała i kompetencje edukacyjne uczniów I klasy szkoły podstawowej prowadzonych programem tradycyjnym i nietradycyjnym
Persons Authors: Ireneusz Lesław Cichy
Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description Rozprawa doktorska (Polski)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "Kultura fizyczna"@pl, "rozwój dzieci"@pl, "edukacja"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl
Classification Resource type: praca dyplomowa
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Czas powstania: 2010
Liczba stron: 253
Promotor: Joanna Kruk-Lasocka
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Ireneusz Lesław Cichy. Sprawność fizyczna, ogólna koordynacja ciała i kompetencje edukacyjne uczniów I klasy szkoły podstawowej prowadzonych programem tradycyjnym i nietradycyjnym. [praca dyplomowa] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Gry i zabawy z eduballami: przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program "Mały Mistrz"

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

EDUball Games and Sports, [in:] A guide for primary school teachers and cooperating physical education teachers carrying out the “Little Champion” Program

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Sara Wawrzyniak, Marcin Korbecki, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Piłki edukacyjne „Edubal” w kształceniu zintegrowanym. Raport z badań.

Andrzej Rokita, Tadeusz Koszczyc, Tadeusz Rzepa, Agnieszka Wójcik, książka, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek „edubal” w kształceniu zintegrowanym a nabywanie umiejętności czytania i pisania w klasie III Terapeutycznej Szkoły Podstawowej

Agnieszka Krysmann, praca dyplomowa, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Tenis Stołowy - Możliwości realizowania przedmiotu wychowanie fizyczne na lekcji zastępczej

Andrzej Nowak, wideo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more