REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/62138

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/62138

Resource type: article, chapter

Zastosowanie metody sztucznych pól potencjału do planowania trajektorii manipulatora satelitarnego

View

Resource metadata

Title Zastosowanie metody sztucznych pól potencjału do planowania trajektorii manipulatora satelitarnego
Persons Authors: Tomasz Rybus, Karol Seweryn
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2018 roku na XV Krajowej Konferencji Robotyki. Planowane są obecnie misje kosmiczne, których celem ma być naprawa satelitów lub usuwanie z orbity kosmicznych śmieci. Do przechwytywania obiektów na orbicie rozważa się wykorzystanie manipulatora. Trajektoria manipulatora musi być zaplanowana w taki sposób, aby nie dopuścić do kolizji z elementami przechwytywanego satelity. W pracy przedstawiony został algorytm planowania trajektorii manipulatora satelitarnego oparty na metodzie sztucznych pól potencjału (APF). Proponowana metoda została zbadana w symulacjach numerycznych przeprowadzonych dla przypadku płaskiego, a otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi z zastosowaniem algorytmu Rapidly-exploring Random Trees (RRT). Obie metody pozwoliły na znalezienie bezkolizyjnych trajektorii manipulatora. Metoda APF może stanowić mniej wymagającą obliczeniowo alternatywę dla metody RRT. (Polish)
Keywords "Satelita"@pl, "referat"@pl, "robotyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Postępy robotyki. Materiały XV Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 196
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2018
From page: 61
To page: 74
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 04-08-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tomasz Rybus, Karol Seweryn. Zastosowanie metody sztucznych pól potencjału do planowania trajektorii manipulatora satelitarnego. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Adaptacyjny system rozpoznawania emocji na podstawie wyrazów twarzy

Mateusz Żarkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

Przemysław Kowalski, Krzysztof Skabek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota lRp-6

Piotr Dudkiewicz, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Wróblewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Podsystem sterowania lokalnego robota mobilnego Ulisses

Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Usuwanie odblasków linii laserowej

Piotr Fiertek, Maciej Niedźwiecki, Dariusz Ścieruba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Planowanie ruchu robota IRp-6 w kartezjańskim układzie współrzędnych

Wacław Irzeński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more