News

Poznaj możliwości portalu zasobynauki.pl – bezpłatne szkolenie w ramach projektu AZON 2.0

Jak korzystać z serwisu zasobynauki.pl? Jak wyszukiwać informacje i jakie najciekawsze zasoby można znaleźć na stronie? Jak korzystać z materiałów w zgodzie z prawem autorskim? To wszystko na nowym szkoleniu przygotowanym w ramach projektu AZON 2.0.

Zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów i wszystkich zainteresowanych dostępem do wiedzy naukowej do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dot. możliwości i zasad korzystania z serwisu www.zasobynauki.pl.


Portal tworzony przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych PAN służy do deponowania i udostępniania materiałów naukowych. Na szkoleniu omawiane są zagadnienia dot. sprawnego poruszania się po serwisie i wyszukiwania informacji oraz najciekawsze zasoby. Osobny moduł poświęcony jest możliwości wykorzystania materiałów zgodnie z prawem autorskim.


Szkolenie jest przygotowane w formie filmu dostępnego online w dowolnym czasie. Z uwagi na wymogi Projektu obowiązuje bezpłatna rejestracja pod adresem: https://app.evenea.pl/event/azon2/Gallery