Resources

View
Strona z 2971 (29703 results)
Results on page
Check/uncheck all items on site

Analiza wpływu warunków toczenia na stan warstwy wierzchniej stali nierdzewnych

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Analiza wpływu nagniatania tocznego na właściwości warstwy wierzchniej brązu aluminiowego BA 1032

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Analiza wpływu materiału ostrzy skrawających na błędy kształtu elementów walcowych powstające podczas toczenia brązów aluminiowo-żelazowo-manganowych

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn (2011)

Proces technologiczny korpusu dzielonego dla frezarki CNC

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Ocena możliwości zastosowania wybranych grup parametrów do opisu cech geometrycznych warstwy wierzchniej elementów toczonych ze stali wysokochromowej

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Analiza i optymalizacja technologii wytwarzania części typu tarcza z uwagi na koszty i wydajność procesu

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Badania wpływu powłoki narzędziowej na chropowatość powierzchni po toczeniu stopu TiGr2

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Ocena wpływu wybranych nowych metod filtracji na dokładność odwzorowania teoretycznych profili chropowatości powierzchni

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Ocena przydatności zastosowania analizy fraktalnej do oceny struktury geometrycznej powierzchni elementów wykonanych z polietylenu

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Ocena wpływu warunków toczenia na stan warstwy wierzchniej elementów wykonanych z tetrafluoroetylenu

Kamil Waszczuk, streszczenie, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

Download selected Remove all selections

Strona z 2971 (29703 results)