Kolekcje

Widok
Strona 1 z 1  (5 wyników)
Wyników na stronie

Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Liczba zasobów: 16891 Opis: Kolekcja jest zbiorem wszelkich typów zasobów naukowych, wytworzonych przez pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Wrocławskiej. W jej skład wchodzą artykuły, książki, czasopisma, prace dyplomowe, ale także - rzadziej spotykane w bazach z materiałami naukowymi – zdjęcia, nagrania audio i wideo, skany 3D czy projekty architektoniczne. Szczególną grupę zasobów stanowią zbiory danych, często w postaci danych surowych.

Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Liczba zasobów: 95 Opis: Kolekcja zawiera zasoby Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, obejmujące prace doktorskie obronione w instytucie w latach 1974-2016. Prace te traktują o informatyce, automatyce i robotyce oraz o dziedzinach pokrewnych, łączących różne specjalności, jak: biocybernetyka, matematyka finansowa, analiza danych czy optymalizacja.

Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Liczba zasobów: 5027 Opis: Kolekcja stanowi zróżnicowany zbiór, na który składają się m.in. setki zdjęć mikro- i makroskopowych tkanek roślinnych i zwierzęcych, wyniki analiz chemicznych nad roślinami olejkodajnymi, prace artystyczne i architektoniczne, a także modele 3D oraz fotografie 360 st., prezentujące eksponaty muzealne z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych, technicznych oraz nauk o Ziemi. W skład kolekcji wchodzą również dane 3D obiektów przestrzennych, obrazy lotnicze, numeryczne dane wysokościowe, skany arkuszy zielnikowych oraz dotąd niepublikowane starodruki i książki, wydane w latach 1800-1945, poruszające zagadnienia z dziedziny rolnictwa, weterynarii czy zootechniki.

Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Liczba zasobów: 2235 Opis: Kolekcja zawiera zasoby Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu udostępnione w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki.

Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Liczba zasobów: 880 Opis: Kolekcja zawiera najbardziej wartościowe pod kątem naukowym produkty, usługi, badania oraz zdigitalizowane know-how pracowników naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Cyfryzacja tych zasobów zwiększa ich wartość naukową i rozciąga zasięg o dotąd nieidentyfikowane niszowe badania naukowe; w naukach o zdrowiu, kulturze fizycznej, sporcie i fitnessie, turystyce oraz pedagogice i andragogice wychowania fizycznego.

Strona 1 z 1  (5 wyników)