News

Wygrała ekspresja antygenu Ki-67 w raku przełyku

Konkurs na najciekawszy zasób na platformie AZON został rozstrzygnięty. Wygrał plik zamieszczony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Z siedmiu zasobów wyłonionych przez internautów w ankiecie, Komisja Konkursowa wybrała zwycięzcę. Jest to ekspresja antygenu Ki-67 w raku przełyku.

W pierwszym etapie konkursu na najciekawszy zasób zdeponowany w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki internauci za pomocą zdalnej ankiety mieli wyłonić pięciu finalistów. O wejście do finału zabiegały:
Model 3D teodolitu Carl Zeiss Jena Theo-010,
Film promocyjny zmontowany w technologii 360° przedstawiający obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Fotometr Pulfricha - foto 360,
JP00775 Selinum carvifolia (L.) L. / Selinum carvifolia (L.) L. - Kolekcja zbiorów zielnikowych z Europy i Azji – arkusze w formacie A3,
Ludwik Rydygier – fragment wykładu na XV zjeździe chirurgów polskich: Opis preparatu otrzymanego po zejściu śmiertelnem wskutek krwotoku po uwięźnieniu kości w przełyku,
Dominanty 2017 – Magdalena Pancerz „Kredki",
Ekspresja antygenu Ki-67 w raku przełyku,
Logi zagrożeń zebrane z urządzenia firewall z dnia 17.09.2018,
Przepływy (NetFlow) z urządzenia firewall z dnia 01.09.2018,
Praca naukowa: „Zatrzymanie błon płodowych u krów w zależności od przebiegu porodu oraz zastosowania dimeru lizozymu po wyparciu płodu” Ryszard Mordak, Wojciech Zawadzki (Red.) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Do drugiego etapu przeszło nie pięć, ale siedem zasobów. Na takie zakończenie drugiego etapu wpłynęła liczba głosów oddanych przez internautów, którzy oddali największą liczbę głosów na: logi zagrożeń zebrane z urządzenia firewall z dnia 17.09.2018 oraz ekspresję antygenu Ki-67 w raku przełyku. A także po równą liczbę głosów na następujące materiały: model 3D teodolitu Carl Zeiss Jena Theo-010 i film promocyjny zmontowany w technologii 360° przedstawiający obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Fotometr Pulfricha - foto 360, Ludwik Rydygier – fragment wykładu na XV zjeździe chirurgów polskich: Opis preparatu otrzymanego po zejściu śmiertelnem wskutek krwotoku po uwięźnieniu kości w przełyku, praca naukowa: „Zatrzymanie błon płodowych u krów w zależności od przebiegu porodu oraz zastosowania dimeru lizozymu po wyparciu płodu” Ryszard Mordak, Wojciech Zawadzki (Red.) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Decydujący głos należał do komisji konkursowej, która ostatecznie wybrała zasób o nazwie Ekspresja antygenu Ki-67 w raku przełyku. Jest to materiał zamieszczony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Nagrodą główną dla instytucji, która udostępniła zwycięski zasób, jest kampania promocyjna w Google Ads o wartości 3 tys. zł.

Ponieważ osoby głosujące w ankiecie wyłoniły aż siedem finałowych zasobów, komisja konkursowa oprócz zwycięskiego materiału wybrała cztery, które w ramach nagrody będą promowane w formie artykułu w internecie opublikowanego w lipcu 2019 roku. Są to następujące zasoby:

Ludwik Rydygier – fragment wykładu na XV zjeździe chirurgów polskich: Opis preparatu otrzymanego po zejściu śmiertelnem wskutek krwotoku po uwięźnieniu kości w przełyku,

Fotometr Pulfricha - foto 360,

Film promocyjny zmontowany w technologii 360° przedstawiający obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

Logi zagrożeń zebrane z urządzenia firewall z dnia 17.09.2018. 

Gallery