Authors: O / Agnieszka Ochman

Filter
Page of  17 (162 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 11: Podstawy obliczeń biogazowni rolniczych

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 8: Bilans energetyczny kotła fluidalnego

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 6: Techniki ograniczania emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw stałych

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 9: Bilans energetyczny młyna węglowego, ocena jakości przemiału i popiołów lotnych

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 12: Szacowanie emisji unikniętych, wskaźniki jednostkowe

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 10: Podstawy obliczeń kotłów małej mocy

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 5: Podstawy projektowania traktów spalinowych, kominów oraz kanałów powietrza

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 4: Ocena spełnienia standardów emisyjnych

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 2: Obliczanie składu i ilości spalin ze spalania paliw stałych

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Wybrane zagadnienia z projektowania technologii spalania paliw. Wykład 1: Właściwości fizykochemiczne paliw stałych

Maciej Cholewiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Page of  17 (162 results)
Results on page