Authors: R / Elżbieta Roszkowska

Filter
Page 1 of 1  (9 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Podział ścieżek grupy pojazdów Dubinsa na maksymalne sektory o stałej relacji konfliktu

Łukasz Janiec, Piotr Dulewicz, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterowanie hybrydowe ruchem robotów mobilnych w systemach wielorobotycznych

Kamil Mówiński, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

System koordynacji i symulacji ruchu grupy robotów mobilnych

Jerzy Pawłowski, Łukasz Źródlak, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

System sterowania i symulacji ruchu pojazdów transportowych w sieci ścieżek

Elżbieta Roszkowska, Bogdan Kreczmer, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Otwarty system sterowania procesami elastycznie zautomatyzowanej produkcji

Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

„CeRo" - Implementacja języka programowania robotów w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Elżbieta Roszkowska, Marek Wnuk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Planowanie marszrut technologicznych w elastycznym gnieździe produkcyjnym

Elżbieta Roszkowska, Oskar Jaskulski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Podsystemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania

Zbigniew Banaszak, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page 1 of 1  (9 results)
Results on page