Authors: Ł / Ewa Łużyniecka

Filter
Page of  11 (106 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Dziedzictwo architektoniczne. Z badań i konserwacji dachów, posadzek oraz ścian ceglanych

Ewa Łużyniecka, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dziedzictwo architektoniczne: restauracje i adaptacje zabytków

Ewa Łużyniecka, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dziedzictwo architektoniczne: rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych

Ewa Łużyniecka, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Dziedzictwo architektoniczne: badania podstawowe i ich dokumentowanie

Ewa Łużyniecka, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Cellarium z XIII w. w klauzurze dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy

Paweł Konczewski, Ewa Łużyniecka, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Dwadzieścia lat minęło...

Ewa Łużyniecka, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Porównywanie modeli kontaktów metodą porządkowania stochastycznego

Maria Kamińska-Zabierowska, Maciej Kamiński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Wrocławska minigaleria murali

Marcin Proch, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Analizy systemów transportowych z zastosowaniem modelu pośrednich możliwości i predykcyjnych metod badawczych w procesie dydaktycznym – wybrane problemy

Marzena H. Heliak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Prognozowanie opuszczania miejsc dotychczas zajmowanych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa

Tomasz Ossowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Page of  11 (106 results)
Results on page