Authors: D / Ignacy Dulęba

Filter
Page of  2 (18 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Sterowalność bezdryfowych układów nieholonomicznych w przestrzeni zadaniowej

Ignacy Dulęba, Arkadiusz Mielczarek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Struktura równań nilpotentnych układów nieholonomicznych

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie metody elastycznej wstęgi w powtarzalnym algorytmie kinematyki odwrotnej manipulatorów

Ignacy Dulęba, Michał Opałka, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wpływ trajektorii referencyjnej dla algorytmu Lafferierra-Sussmanna na ewolucję integratora Brocketta

Jacek Jagodziński, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uciąglanie sterowań generowanych przez lokalne metody Lie-algebraiczne

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Planowanie toru ruchu manipulatora z kontrolowanym odchyleniem od zadanej ścieżki efektora

Ignacy Dulęba, Iwona Karcz-Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalizacja generacji ruchu układów nieholonomicznych

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Kinematyczne varia

Ignacy Dulęba, Janusz Jakubiak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Transformata Hartleya w filtracji obrazów cyfrowych

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page of  2 (18 results)
Results on page