Authors: K / Marcin Kiełczewski

Filter
Page 1 of 1  (3 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Eksperymentalna weryfikacja jakości sterowania VFO w obecności poślizgu dla pojazdu z napędem różnicowym

Maciej Michałek, Piotr Dudkiewicz, Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Kaskadowe sterowanie przegubowym robotem mobilnym w systemie RMP-SW

Maciej Michałek, Marcin Kiełczewski, Tomasz Jedwabny, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page 1 of 1  (3 results)
Results on page