Authors: C / Michał Chlebiej

Filter
Page 1 of 1  (1 result)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Zastosowanie metod dopasowania i modeli deformacyjnych do analizy statycznych i ruchomych obrazów medycznych

Michał Chlebiej, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Page 1 of 1  (1 result)
Results on page