Authors: B / Ryszard Błacha

Filter
Page 1 of 1  (1 result)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Powtarzalność napięć izometrycznych mięśni jako miara zdolności różnicowania kinestetycznego

Ryszard Błacha, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Page 1 of 1  (1 result)
Results on page