Authors: K / Sławomir Kubal

Filter
Page of  3 (30 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Aktualizacja obrazu Cisco IOS przy użyciu serwera TFTP

Michał Kowal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej

Michał Kowal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Konfiguracja rozszerzonych list dostępowych ACL

Sławomir Kubal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Konfiguracja listy ACL na linii VTY - ograniczanie zdalnego dostępu

Sławomir Kubal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Konfiguracja standardowych nazywanych list dostępowych ACL

Sławomir Kubal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Konfiguracja standardowych list dostępowych ACL

Sławomir Kubal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Konfiguracja statycznej translacji NAT

Sławomir Kubal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika

Piotr Piotrowski, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

EIGRP - rozgłaszanie trasy domyślnej IPv4

Michał Kowal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Podstawowa konfiguracja protokołu EIGP

Michał Kowal, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Page of  3 (30 results)
Results on page