Scientific disciplines / dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Filter
Page of  96 (959 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Ekspresja białka alfa aktyna mięśni gładkich w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja E-kadheryny w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Nedd4 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Nedd4 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Nedd4 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Nedd4 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka p63 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka p63 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka p63 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Ekspresja białka Nedd4 w raku płuc. Mikromacierz tkankowa

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Page of  96 (959 results)
Results on page