Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Filter
Page of  7 (61 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Suszenie węgla brunatnego w złożu fluidalnym z wykorzystaniem niskotemperaturowego źródła ciepła

Marcin Michalski, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Modelowanie procesu odzysku ciepła odpadowego spalin wylotowych

Krzysztof Polko, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Optymalizacja parametrów procesu wrzenia ziębnika w niskociśnieniowym adsorpcyjnym systemie trigeneracyjnym

Tomasz Hałon, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Wpływ struktury i właściwości sprężystych materiału uszczelnień spoczynkowych na ich szczelność

Janusz Blachura, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Modelowanie oddziaływań struktur wirowych ze ścianami w przepływach lepkich metodą cząstek wirowych

Ziemowit Malecha, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Stacje elektroenergetyczne

Waldemar Dołęga, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Lokalne warunki styku a opory tarcia elastomerowych wargowych pierścieni uszczelniających

Marek Gawliński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Problemy z oceną i sposoby poprawy stabilności napięciowej sieci przesyłowej

Robert Lis, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Zaawansowane metody syntezy układów regulacji bloku energetycznego

Tadeusz Wiśniewski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Page of  7 (61 results)
Results on page