Scientific disciplines / dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Filter
Page of  9 (90 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Ludzie Wrocławia - rozmowa ze społecznikiem - Eugeniuszem Gosiewskim

Jan Wysocki, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowe na Dolnym Śląsku (część 2)

Bogdan Siciński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nazwy Odry i jej ważniejszych dopływów

Mikołaj Rudnicki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich

Jerzy Jaros, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nowsze typy nazewnicze na Śląsku (Formacje z sufiksem -(ów)ka, -(ow)iec, -owe, -(ow)izna, -(ow)nia, -ula)

Borek Henryk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Stare i Nowe Siołkowice. Cz. II

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Polskie nazwy miejscowe powiatu lubińskiego

Domański Józef, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Słownik etymologiczny miast i gmin PRL

Stanisław Rospond, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740. Studium nazewnicze i społeczno-narodowościowe

Urszula Szumska, Borek Henryk, Urszula Szumska, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. Tom pierwszy A-J

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Page of  9 (90 results)
Results on page