Scientific disciplines / Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Filter
Page of  149 (1483 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Skuteczość metod uczenia w algorytmach z rodziny Temporal Difference w zastosowaniu do dwuoosobowych gier planszowych (PD-2007-04)

Daniel Osman, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda gęstości widmowych dla modeli w postaci kwadratu transmitancji (WID2) (PN-1988-09-16)

Donata Kajdańska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda macierzy rozszerzonej (HSIA) (PN-1988-09-13)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Zastosowanie dekompozycji do nieliniowych zadań optymalizacji statycznej systemów wielkich (PD-1974-02)

Roman Ostrowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Model adaptacyjnego systemu rozpoznawania obrazów i jego zastosowanie w prognozowaniu (PD-1973-10)

Marek Rusinkiewicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wybrane zagadnienia uczenia sieci progowych rozpoznawania obrazów (PD-1977-04)

Leon Bobrowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Metody automatycznego rozpoznawania struktur punktowych na płaszczyźnie rzeczywistej (PD-1976-01)

Maria Staniszkis, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Nieparametryczne metody klasyfikacji parametrycznej. (PD-1976-06)

Adam Jóźwik, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  149 (1483 results)
Results on page