Scientific disciplines / Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Filter
Page of  115 (1144 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Starorzecze Odry wraz z sąsiadującym lasem grądowym, łęgiem wiązowo-jesionowym - chmura punktów

Piotr Królik, Marta Sabatowska, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Starorzecze Odry wraz z sąsiadującym lasem grądowym, łęgiem wiązowo-jesionowym - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Marta Sabatowska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie morfologii kokultury linii komórkowych mysich preosteoblastów MC3T3-E1 i preosteoklastów 4B12 hodowanych z nHAp, jądra komórkowe

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie morfologii kokultury linii komórkowych mysich preosteoblastów MC3T3-E1 i preosteoklastów 4B12 hodowanych z nHAp/IOs domieszkowanym miR-21 i miR-124 w 7 dniu osteogenezy, białko TRAP i jądra komórkowe

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowisko kwaśnych podgórskich dąbrów, łęgu jesionowego, grądu środkowoeuropejskiego, zboczowego lasu klonowo-lipowego - zobrazowanie RGB

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowisko kwaśnych podgórskich dąbrów, łęgu jesionowego, grądu środkowoeuropejskiego, zboczowego lasu klonowo-lipowego - chmura punktów

Adam Pałęcki, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowiska zboczowe lasów lipowo-klonowych na terenie rezerwatu Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Marta Sabatowska, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Analiza składu mineralogicznego włosa szynszyli z zastosowaniem techniki SEM-EDX (II)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Analiza składu mineralogicznego włosa szynszyli z zastosowaniem techniki SEM-EDX (I)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Page of  115 (1144 results)
Results on page