Scientific disciplines / Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Filter
Page of  2 (14 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Funkcje ewaluacji w zapewnianiu jakości kształcenia w uczelniach wyższych

Krystyna Ciekot, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Kształcenie wielojęzyczne, interkulturowe i integrujące w szkole wyższej

other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Zastosowanie wybranych metod i narzędzi w ocenie działalności szkoły wyższej

Radosław Ryńca, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Ruch Pedagogiczny 1923 nr 7-8

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Zarys dydaktyki ogólnej

Friedrich Regener, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Przegląd Pedagogiczny 1921 nr 8-10 (październik-grudzień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Ruch Pedagogiczny 1922 nr 7-8

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Ruch Pedagogiczny 1922 nr 9-10

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Efekty dydaktyczne samoregulowanego uczenia się motorycznego

Halina Guła-Kubiszewska, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Wykształcenie według planu daltońskiego

Helen Parkhurst, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Page of  2 (14 results)
Results on page