Years / 1974

Page z 3 (26 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Inauguracja roku akademickiego 1974/75 - niewykorzystane ujęcia

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Promocje doktorskie 1974

Ryszard Szkop, wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Inauguracja roku akademickiego 1974/75

Ryszard Szkop, wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Koncert galowy grup twórczych Politechniki Wrocławskiej

wideo, Politechnika Wrocławska, Dziedzina sztuki / sztuki muzyczne (2018)

XV-lecie ZMS na Politechnice Wrocławskiej

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Szparkowskiemu

Ryszard Szkop, wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Promocje doktorskie 1974 - niewykorzystane ujęcia

Ryszard Szkop, wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Analiza możliwości łączenia celów podróży w mieście ze względu na minimalizację ruchów

Maciej Dobrowolski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modele symulacyjne sieci osadniczej - część III

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Katarzyna Kwaśniewska, Elżbieta Litwińska, Zdzisław Mieczkowski, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Materiały pomocnicze do obliczeń propagacyjnych

Daniel Bem, książka, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)Page z 3 (26 results)