Years / 1979

Page z 4 (32 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. A. Malininowi i prof. J. Skowrońskiemu

Zdzisław Bogusławski, wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Zastosowanie reguły wielkości i kolejności do testowania wyników obliczeń otrzymanych modelami symulacyjnymi

Maciej Dobrowolski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Numeryczna metoda porównywania układów zurbanizowanych z zastosowaniem reguły wielkości i kolejności

Elżbieta Litwińska, Maciej Dobrowolski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Analiza właściwości ruchotwórczych struktur przestrzennych obszarów zurbanizowanych o charakterze pasmowo-promienistym

Maciej Dobrowolski, Tadeusz Zipser, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Próba zastosowania modelu podsystemu decyzyjnego "ORION" w planowaniu zagospodarowania turystycznego

Barbara Jaskólska, Elżbieta Chądzyńska, Maciej Dobrowolski, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Rozmieszczenie miejskich usług handlowych i ich struktura hierarchiczna na przykładzie czterech miast polskich

Romuald Pustelnik, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Selektywność dojazdów do pracy jako miara procesów osadniczych

Krzysztof Głogowski, artykuł, rozdział, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Metody planowania rozwoju okręgów przemysłowych (na przykładzie okręgu miedziowego woj. legnickiego)

Eugeniusz Bagiński, Tadeusz Zipser, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, gmina Kramsk, województwo konińskie 1979

inny dokument, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, gmina Krzymów, województwo konińskie 1979

inny dokument, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)Page z 4 (32 results)