Years / 2001

Filter
Page of  37 (370 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich. W granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny

Zbigniew Babik, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Nazwiska Polaków. Słownik historyczno etymologiczny

Kazimierz Rymut, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Internet w kształceniu ustawicznym

Mirosław Szymanowski, Zbigniew Sałamacha, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputery kwantowe a kryptografia

Dominik Srokowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Personal Firewalls - dodatkowa metoda zapewnienia bezpieczeństwa w sieci

Waldemar Grabiec, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Telemedycyna przez Internet - polskie uwarunkowania

Janusz Szymas, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rola modułów komunikacyjnych w internetowych systemach zdalnego nauczania

Andrzej Adamczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Diagnostyka systemów nadzoru i sterowania ruchem kolejowym za pomocą Internetu

Rafał Kurianowicz, Adam Pryc, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Integracja usług w sieciach IP

Andrzej Jajszczyk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Sieć sygnalizacyjna SS7 jako uniwersalny system transmisji danych

Marian Wrażeń, Marek Bromirski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  37 (370 results)
Results on page