Years / 2002

Page z 30 (293 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

MODEST 2002 - Transition & transformation - problems and models

książka, Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

System wspomagania decyzji w gospodarce magazynowej w sferze dystrybucji

Grzegorz Chodak, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Biomonitoring mutagenności mikrozanieczyszczeń wody do picia

Teodora Traczewska, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Smoła węglowa i benzol koksowniczy jako surowce przemysłu chemicznego

Bohdan Karabon, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Struktury fraktalne jako źródło inspiracji w kształtowaniu formy architektonicznej

Piotr Furmanek, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Teoretyczne badania natury oddziaływań w dużych układach molekularnych

Robert Góra, praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk chemicznych (2011)

Jeden z nas - film dokumentalny o Jacku Mierzejewskim

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zapowiedź testu kwalifikacyjnego P&G Case Study

wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk ekonomicznych (2011)

Zastosowanie metody asymptotycznej homogenizacji w mechanice gruntów i skał

Dariusz Łydżba, książka, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Computer-aided multistage gearbox diagnostic inference by computer simulation

Walter Bartelmus, książka, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)Page z 30 (293 results)