Typy zasobów / source code

Page z 7 (65 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

API AllegroGraph (programistyczne)

Adam Włodarczyk, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

API OZONE (programistyczne)

Bartosz Karpiński, Adam Włodarczyk, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

API Limecraft Flow (programistyczne)

Bartosz Karpiński, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Skrypt do konwersji surowych wyników analiz numerycznych z punktu widzenia grupowego współczynnika załamania

Adrian Zakrzewski, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Funkcja dla programu do wyznaczania fotonicznych diagramów pasmowych zwracająca warunek definiujący zjawisko przekrywania się pasm

Adrian Zakrzewski, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Program do wyznaczania grupowego współczynnika załamania

Adrian Zakrzewski, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Projekt Pankus - zbiór podpakietów Python opartych na modelu pośrednich możliwości

Maciej Kamiński, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Metoda hybrydowa badania użyteczności systemów webowych

Piotr Chynał, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wtyczka do programu QGIS obliczająca azymuty dla każdej linii w sieci

Maciej Kamiński, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Kreator repozytorium wtyczek QGIS

Maciej Kamiński, Wiktor Żelazo, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)Page z 7 (65 results)