REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Number of resources 2128
Description Kolekcja zawiera najbardziej wartościowe pod kątem naukowym produkty, usługi, badania oraz zdigitalizowane know-how pracowników naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu udostępnione w systemie AZON. Cyfryzacja tych zasobów zwiększa ich wartość naukową i rozciąga zasięg o dotąd nieidentyfikowane niszowe badania naukowe w naukach o zdrowiu, kulturze fizycznej, sporcie i fitnessie, turystyce oraz pedagogice i andragogice wychowania fizycznego.
Creation date 2018-10-05

Resources in collection

Page of 213 (2128 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Doświadczenie eksperckie - Jolanta Gnitecka

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Ludwika Kosińska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Paweł Piepiora

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Czesław Giemza

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Ludwika Kosińska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Marek Konefał

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Adam Siemieński

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Paweł Chmura

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Tomasz Smolarski

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia Badań Gier z Piłką

Jarosław Domaradzki, research laboratory, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)Page of 213 (2128 results)