REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Badania PWr

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja e-Badania PWr
Number of resources 29
Description Kolekcja gromadzi zasoby dedykowane przedsiębiorcom poszukującym ekspertów i oferty laboratoryjnej oraz absolwentom/studentom szukającym pracy. Można tu znaleźć m.in. bazę oferty badawczej, kluczowej aparatury, ekspertów, realizowanych projektów.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Page z 3 (29 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Baza Oferta Współpracy Politechniki Wrocławskiej

zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Laboratoriów Badawczych Politechniki Wrocławskiej

zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Rejestr Towarzystw Naukowych

zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Kluczowej Aparatury Politechniki Wrocławskiej

zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Wynalazków Politechniki Wrocławskiej

zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Klastrów

zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Centrów Badawczych Politechniki Wrocławskiej

zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Laboratoriów Akredytowanych Politechniki Wrocławskiej

zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk technicznych (2011)

dr inż. arch. Jerzy Łątka - ekspert w dziedzinie architektury

ekspert, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Doświadczenie eksperckie - Adrian Zakrzewski

ekspert, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)Page z 3 (29 results)