REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Properties

Name Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław
Number of resources 1098
Description Kolekcja gromadzi zasoby stanowiące bazę zbiorów bibliotecznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w tym książki o tematyce kultury fizycznej wydane przed 1945 r. w języku polskim i niemieckim, monografie, dokumentacje z organizowanych imprez turystycznych, czasopisma związane ze sportem, publikacje w „Życiu Akademickim” - wydawnictwie AWF, oraz inne zbiory dokumentujące dorobek uczelni i proces nauczania.
Creation date 2019-09-02

Resources in collection

Filter
Page of  110 (1097 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Wpływ wysiłku fizycznego podczas pieszej turystyki górskiej na koncentrację uwagi

Patryk Czermak, Piotr Zarzycki, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Turystyczno-rekreacyjne aktywności w zakresie wspinaczki górskiej w Rudawach Janowickich

Patryk Czermak, Piotr Zarzycki, Agnieszka Gruca, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Identyfikacja czynników wywołujących lęk u osób uprawiających wspinaczkę skalną

Patryk Czermak, Aleksandra Chudobina, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Sportowiec 1920 nr 14

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1906 nr 12 (grudzień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1929 nr 11

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sportowiec 1920 nr 21

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sport Wodny 1927 nr 3

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Wychowanie fizyczne 1935 zeszyt 10

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Wychowanie fizyczne 1936 zeszyt 12

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Page of  110 (1097 results)
Results on page