REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Report a problem Links

Properties

Name Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław
Number of resources 1098
Description Kolekcja gromadzi zasoby stanowiące bazę zbiorów bibliotecznych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w tym książki o tematyce kultury fizycznej wydane przed 1945 r. w języku polskim i niemieckim, monografie, dokumentacje z organizowanych imprez turystycznych, czasopisma związane ze sportem, publikacje w „Życiu Akademickim” - wydawnictwie AWF, oraz inne zbiory dokumentujące dorobek uczelni i proces nauczania.
Creation date 2019-09-02

Resources in collection

Page z 110 (1098 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Wpływ wysiłku fizycznego podczas pieszej turystyki górskiej na koncentrację uwagi

Patryk Czermak, Piotr Zarzycki, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Turystyczno-rekreacyjne aktywności w zakresie wspinaczki górskiej w Rudawach Janowickich

Patryk Czermak, Piotr Zarzycki, Agnieszka Gruca, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Identyfikacja czynników wywołujących lęk u osób uprawiających wspinaczkę skalną

Patryk Czermak, Aleksandra Chudobina, artykuł, rozdział, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Sportowiec 1920 nr 14

czasopismo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1906 nr 12 (grudzień)

czasopismo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1929 nr 11

czasopismo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sportowiec 1920 nr 21

czasopismo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Sport Wodny 1927 nr 3

czasopismo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Wychowanie fizyczne 1935 zeszyt 10

czasopismo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Wychowanie fizyczne 1936 zeszyt 12

czasopismo, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)Page z 110 (1098 results)